Reklama

Elektroenergetyka

NIK skontroluje sektor paliwowo - energetyczny

Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie w 2016 roku ponad 200 kontroli planowych. Tematy obejmą główne obszary funkcjonowania państwa, związane m.in. z inwestycjami elektroenergetycznymi oraz polityką surowcową.  

Tematy kontroli planowych zostały wyłonione po przeprowadzeniu pogłębuionej analizy ryzyka. Przy ich doborze wykorzystano wiedzę i doświadczenia kontrolne NIK, analizowane były też zewnętrzne sygnały dotyczące nierawidłowości w różnych obszarach funkcjonowania państwa, czy też wskazujące na niedoskonałości lub brak rozwiązań prawnych i systemowych. Podczas opracowywania projektu Planu  Pracy NIK na 2016 rok uwzględniono również czynniki makroekonomiczne wpływające na jakość życia obywateli i funkcjonowanie państwa. Wnikliwie przeanalizowano sugestie tematów kontroli zgłoszone przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

W sektorze energetyczno - paliwowym NIK zaplanował w 2016 roku następujące kontrole:

 • Realizacja projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa (II - III kw.)
  Pytanie definiujące cel główny: Czy realizacja projektu budowy mostu energetycznego Polska - Litwa przebiega zgodnie z założeniami?
 • Zarządzanie zapasami obowiązkowymi ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego (II - III kw.)
  Pytanie definiujące cel główny: Czy działania państwa zapewniały bezpieczeństwo paliwowe w zakresie utrzymywania zapasów?
 • Zapobieganie nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi i gazowymi (III - IV kw.)
  Pytanie definiujące cel główny: Czy przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi i gazowymi było skuteczne?
 • Dostosowanie polskiego przemysłu do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego (III kw. 2015 / I kw. 2016 r.)
  Pytanie definiujące cel główny: Czy działania wdrażające wymogi pakietu energetyczno-klimatycznego w polskim przemyśle były skuteczne oraz czy wpływały na konkurencyjność gospodarki?

Zobacz także: Mielczarski: Ryzyko blackoutu jest większe niż w sierpniu

Zobacz także: Postępują prace przy rozbudowie Elektrowni Opole

Komentarze