Reklama

Portal o energetyce

NIK o gazowej sieci przesyłowej: opóźnienia potrzebnych regulacji prawnych

  • Fot. NASA/Dimitri Gerondidakis

Instytucje odpowiedzialne za rozwój gazowej sieci przesyłowej w Polsce wywiązują się poprawnie z większości swoich zadań. Zastrzeżenia NIK budzą jednak przeciągające się prace nad potrzebnymi regulacjami prawnymi. Mogą one wpłynąć na opóźnienia przy realizacji inwestycji.  

Zarówno Ministerstwo Gospodarki (MG), jak i Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) wywiązały się z większości zadań określonych w programach rządowych w zakresie rozwoju sieci przesyłowej gazu ziemnego. Inspektorów NIK zaniepokoiły jednak opóźnienia dotyczące opracowania i wdrożenia potrzebnych regulacji prawnych. Mają one służyć usprawnieniu inwestycji w tym obszarze. W szczególności chodzi o projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. Mimo, że MG rozpoczęło nad nim prace w 2009 r., projekt wciąż nie trafił do Sejmu.

Spółka GAZ-SYSTEM SA, pełniąca w badanym okresie rolę operatora gazowego, podejmowała liczne inwestycje w dziedzinie krajowej sieci przesyłowej i połączeń międzynarodowych. Większość inwestycji zrealizowała zgodnie z wymogami ustawowymi. Wynikiem prac podejmowanych w latach 2006-2012 było prawie 400 km sieci przesyłowych o wydajności większej od dotychczasowej o 1 181 585 m³/h.

Rozbudowa sieci gazociągów pozwala na zróżnicowanie źródeł dostaw gazu ziemnego, co z kolei umożliwia zaspokojenie rosnącego popytu na gaz w Polsce i jego sprzedaż do innych państw, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Komentarze