Reklama

Gaz

Niegospodarność byłych władz PSG? Sprawa trafia do prokuratury

  • Oferowany przez GDLS pojazd oparty jest na konstrukcji najnowszych odmian KTO Stryker. Fot. U.S. Army photo by Visual Information Specialist Markus Rauchenberger

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa oraz spółki zależnej Powiśle Park złożyli dziś do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z inwestycją „Powiśle Park”. 

Zawiadomienie dotyczy między innymi niegospodarności, polegającej na zainwestowaniu ogromnych środków w budowę biurowca przy ulicy Kruczkowskiego w Warszawie. Nowoczesny biurowiec został zbudowany z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Spółki Gazownictwa. Następnie jednak - mimo braku ekonomicznego uzasadnienia – poprzedni Zarząd zmienił decyzję i doprowadził do sprzedaży biurowca spółce IQ Investments (AdPilot), przez co zarówno PSG, jak i Powiśle Park mogły ponieść wielką stratę finansową.

Kolejny zarzut to nieuzasadniona rezygnacja z zawarcia między PSG a PP warunkowej umowy najmu, a także nieuzasadnione ekonomicznie zrzeczenie się roszczeń wynikających z tej umowy, przez co spółki mogły ponieść kolejną dużą stratę finansową.

PSG poniosła także stratę finansową, wyposażając pomieszczenia biurowe na własne cele. Biurowiec min. wyposażono w gazowy system kogeneracyjny (zapewniał on ciepło, chłód i energię elektryczną). System miał - poza aspektami gospodarczymi – budować wartość wizerunkową firmy. Biurowiec wyposażano mimo tego, że już wcześniej zdecydowano o jego sprzedaży.

Zawiadomienie dotyczy też niegospodarności wynikającej z pominięcia oferty Polskiego Holdingu Nieruchomości, a podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży budynku z firmą IQ Investments (AdPilot) przed analizą porównawczą ofert, przez co PSG i PP również mogły ponieść wielkie straty finansowe.

Zawiadomienie zawiera wnioski o przesłuchanie między innymi byłych członków Zarządu PGNiG byłych członków Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Zobacz także: PGNiG obniża ceny gazu dla odbiorców hurtowych

Komentarze