Reklama

Portal o energetyce

NFOŚiGW: PGE Toruń dostanie blisko 18 mln zł na dystrybucję ciepła i chłodu

Fot. NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

Trzy projekty spółki PGE Toruń (znanej wcześniej jako EDF Toruń S.A) o całkowitej wartości 52 mln zł, otrzymają blisko 18 mln zł wsparcia z unijnej kasy. NFOŚiGW udostępni dotacje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Efektem podjętych prac będzie budowa sieci ciepłowniczych i węzłów, a także zmniejszenie zużycia energii i spadek emisji gazów cieplarnianych.

Pierwsze dwa przedsięwzięcia PGE Toruń dofinansowane będą z unijnego działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Projekt pn. „Modernizacja grupowych węzłów cieplnych i budowa węzłów indywidulanych – etap I i zmniejszenie niskiej emisji na terenie Torunia – etap I” będzie kosztował 3 796 779 zł (dotacja z UE – 1 814 851,47 zł). Inwestycja polega na wybudowaniu 1,28 km sieci ciepłowniczej i 42 węzłów ciepła. Tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza, osiągając następujące efekty ekologiczne: zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej (2 532,35 GJ/rok), spadek emisji gazów cieplarnianych (213,53 Mg CO2/rok) oraz redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych (0,28 Mg/rok).

Z kolei inicjatywa pn. „Budowa pierścienia „Bielawy – Skarpa” od źródła EC1 do komory S16s – projekt podstawowy” pochłonie 31 457 466 zł, z czego 9 780 000 zł wyłoży Unia Europejska. Za te pieniądze zostanie wybudowana sieć ciepłownicza o długości 4,89 km. Inwestycja umożliwi zmniejszenie strat ciepła na przesyle, a w konsekwencji zmniejszenie ilości zużywanego paliwa i emisji szkodliwych substancji do atmosfery (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 24 482,25 GJ/rok; spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 379,28 Mg CO2/rok; redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych – 0,008 Mg/rok). Co ważne, projekt ten umożliwi efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury poprzez czasowe wyłączenie (w okresie letnim i okresie przejściowym) obecnego zasilania znacznego odcinka istniejącej magistrali, poprawi efektywność systemu i zmniejszy ryzyko awarii systemu.

Trzecie przedsięwzięcie dawnego EDF Toruń S.A. otrzyma dofinansowanie w ramach unijnego poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Na pomysł pn. „Przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Torunia w celu zwiększenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji – projekt podstawowy” przeznaczonych zostanie 16 765 146 zł, a NFOŚiGW wesprze go kwotą 6 221 606 ,10 zł z unijnego budżetu. Głównym celem projektu, polegającego na budowie sieci ciepłowniczej (10,01 km nowych odcinków sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą) jest podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) nowych odbiorców nie posiadających źródła ciepła i potencjalnych odbiorców z terenów rozwojowych miasta Toruń, co przełoży się na zmniejszenie potencjalnej emisji szkodliwych substancji do środowiska, w tym do uniknięcia potencjalnej niskiej emisji pyłu, w szczególności emisji pyłu PM10, a także emisji CO2. Dzięki realizacji inwestycji, nowi odbiorcy, nieposiadający jeszcze źródeł ciepła i potencjalni odbiorcy z terenów rozwojowych miast, zyskają dostęp do m.s.c., nie będą budować własnych, lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła niskiej emisji opalanych paliwami stałymi.

Całkowita wartość trzech toruńskich projektów wyniesie 52 019 391 zł, w tym unijne dofinansowanie oszacowano na kwotę 17 816 457,57 zł. Umowy podpisano w siedzibie NFOŚiGW 20 grudnia 2017 r. Narodowy Fundusz reprezentował Wiceprezes Artur Michalski, a spółkę PGE Toruń (wcześniej funkcjonowała pod nazwą EDF Toruń S.A., ale 13 listopada 2017 r. Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiego koncernu EDF): Prezes Zarządu, Dyrektor Robert Kowalski i Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Janusz Budzyński.

pam/NFOŚiGW

Komentarze