Reklama

Portal o energetyce

NCBiR: Dofinansowanie dla innowacyjnego recyklingu baterii

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Elemental Strategic Metals Sp. z o.o. podpisały umowę o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich. Projekt finansowany z Programu Inteligentny Rozwój dotyczy technologii bezpiecznego, przyjaznego środowisku i efektywnego finansowo transportu, przechowywania i recyklingu baterii litowo-jonowych oraz zużytych katalizatorów samochodowych. To najwyższe w historii dofinansowanie projektu przyznane przez NCBR.

Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w wyniku pozytywnej oceny projektu firmy w konkursie Szybka Ścieżka IPCEI (Important Projects of Common European Interest), który dotyczył projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Są to projekty ocenione wstępnie przez Komisję Europejską, jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny całej Unii Europejskiej, wpisujące się we wspólne europejskie cele.  
 
- Realizacja projektu firmy Elemental Strategic Metals niesie za sobą szereg korzyści - między innymi wzrost kompetencji pracowników w regionie dotkniętym skutkami transformacji i odejścia od przemysłu opartego na węglu poprzez wiedzę, know-how, nowe miejsca pracy i możliwości biznesowe związane z innowacyjną branżą, przyczyniając się do zmniejszenia zależności lokalnych społeczności od gospodarki opartej na węglu – wyjaśnia Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – To również umożliwienie ograniczenia działalności związanej z górnictwem i oparcie gospodarki o nowoczesne, inteligentne dziedziny i energetykę odnawialną.
 
Realizacja projektu „Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowego innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu” potrwa trzy lata. Spółka Elemental Strategic Metals rozwijać będzie w nowoutworzonym i wyposażonym Dziale Badań i Rozwoju innowacyjne procesy recyklingu odpadów zawierających metale istotne dla elektromobilności (przeznaczone do ponownego wykorzystania do produkcji baterii Li-Ion, katalizatorów, narzędzi, ale także wykorzystywane jako metale inwestycyjne), a następnie wybuduje pierwszy tego rodzaju zakład, dokonując pilotażowego wdrożenia przemysłowego opracowanych technologii.

image
 

- Znaczącym efektem naszej pracy będzie poprawa innowacyjności gospodarki, redukcja jej zależności od surowców importowanych z regionów niestabilnych, a także poprawa ich dostępności dla przemysłu i badań naukowych nad efektywnością energetyczną, magazynowaniem energii, czy energetyką odnawialną. Rozwój tych dziedzin stymuluje opłacalność zbiórki i gospodarowania odpadami, zmniejszając obciążenie środowiska naturalnego, ale również wpływa na zwiększenie atrakcyjności i dostępności technologii związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych i jej magazynowaniem, co z kolei ma istotny wpływ na redukcję poziomu emisji gazów cieplarnianych – tłumaczy Michał Zygmunt, prezes Elemental Strategic Metals. – Po wykonaniu wszystkich prac będziemy w stanie poddać odzyskowi 10.000 ton odpadów baterii litowo-jonowych i katalizatorów rocznie.
 
Recykling baterii i katalizatorów
Projekt obejmuje fazę badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz fazę pierwszego wdrożenia przemysłowego - inwestycyjną. W pierwszej fazie prowadzone będą badania związane z opracowaniem i rozwojem technologii recyklingu baterii Li-Ion oraz katalizatorów, a także testy technologii w skali laboratoryjnej. W kolejnym etapie wybudowana zostanie instalacja pilotażowa, w której prowadzone będą dalsze badania w celu walidacji i optymalizacji procesów technologicznych w skali zbliżonej do skali produkcji przemysłowej.
 
- Oprócz zaawansowanego laboratorium badawczo-rozwojowego, projekt wpłynie pozytywnie na wzmocnienie całej sieci zbiórki i recyklingu odpadów. Będzie to miało istotne przełożenie na rynek baterii, w szczególności mam tu na myśli synergię z europejskimi przedsiębiorcami, którzy będą potrzebowali odpowiednich zdolności recyklingu dla generowanych odpadów i z licznymi podmiotami z rynku zbiórki i transportu odpadów – komentuje prezes Elemental Strategic Metals.  
 
W ramach realizacji projektu Elemental Strategic Metals planuje nawiązanie współpracy z uczelniami i instytutami naukowymi na wielu płaszczyznach, m.in. w drodze wspólnych badań, praktyk studenckich, stażów doktoranckich. Dodatkowo, firma przeprowadzi szkolenia dla MŚP, dzięki którym podnoszona będzie nie tylko ich konkurencyjność i poziom kultury technicznej i innowacyjności, ale również stan BHP oraz poszanowania środowiska naturalnego. W ten sposób spółka planuje stworzyć sieć powiązań z uczestnikami bezpośrednimi i pośrednimi, w tym instytucjami naukowymi.
 
- W ramach projektu planujemy również utworzenie co najmniej 100 miejsc pracy bezpośrednio w instalacji, jaka będzie realizowana w ramach pierwszego przemysłowego wdrożenia opracowanych technologii. Dodatkowo ok. 300-400 miejsc pracy zostanie utworzonych pośrednio w związku z realizacją projektu w przedsiębiorstwach kooperujących – dodaje prezes Michał Zygmunt. – Planujemy również rozpowszechnianie wyników prowadzonych przez nas prac B+R m.in. poprzez ich prezentacje na konferencjach branżowych, publikacje naukowe, współpracę z innymi firmami i instytucjami, biorącymi udział w programie IPCEI.
 
Konkurs Szybka Ścieżka IPCEI (8/1.1.1/2020) zrealizowany został ze środków Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

NBiR/mat. prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama