Reklama

Elektroenergetyka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje projekty Taurona

Fot. Tauron
Fot. Tauron

Osiem projektów badawczo-rozwojowych Taurona z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – to wynik zakończonego procesu oceny projektów, zgłoszonych w ramach I konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Przyznane przez NCBR dofinansowanie na realizację tych projektów to niemal 28 mln zł, a więc prawie jedna trzecia całego budżetu konkursu.

Uruchomiony jesienią 2016 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) to efekt ponad dwuletnich przygotowań. Złożone do NCBR w grudniu 2014 r. Studium Wykonalności PBSE powstało we współpracy Tauron z innymi przedsiębiorstwami branży energetycznej, organizacjami branżowymi oraz wiodącymi krajowymi uczelniami. W wyniku wieloetapowego procesu przygotowania i uzgadniania m.in. zakresu, harmonogramu i budżetu PBSE, we wrześniu 2016 r. został uruchomiony przez NCBR I konkurs w ramach tego programu.

Dwuletni okres przygotowań spółek Grupy Tauron zaowocował opracowaniem i złożeniem przez spółki 18 wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych z tego programu. Osiem z nich przeszło pozytywnie przez złożony proces oceny projektów, w skład którego wchodziły m.in. ocena formalna, merytoryczna oraz panel ekspertów, i uzyskało pozytywna decyzję NCBR o dofinansowaniu. Aż w siedmiu z tych projektów spółki Grupy Tauron pełnią rolę lidera projektu.

Zobacz także: Tauron: prawie 2 mld złotych na rozwój sieci w 2017 roku

Zobacz także: Kolejna usługa dla klientów Tauron

„Wyniki pierwszego konkursu PBSE to ogromny sukces Grupy Tauron. Jest to jednocześnie wyzwanie. Jeszcze nigdy w historii Grupy nie uruchamiano w jednym czasie tylu projektów badawczo-rozwojowych. To ważny element budowy ekosystemu innowacyjności w Grupie Tauron, na który składają się projekty badawczo-rozwojowe, rozwój nowych biznesów w spółce Tauron Magenta, współpraca ze startupami - obecnie w ramach programu Scale Up Pilot Maker - oraz planowane powołanie funduszu typu CVC” – podkreśla JarosławBroda, wiceprezes zarządu ds. zarzadzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia. Oczekujemy, że Program Sektorowy będzie wsparciem dla intensyfikacji wdrażania innowacji w Tauron i szerzej w sektorze energetycznym, a kolejne konkursy ogłaszane w ramach Programu będą dalej wspierać kierunki prac podejmowanych przez Grupę Tauron: dodaje.

Decyzją NCBR, spośród wszystkich zgłoszonych w ramach I konkursu wniosków o dofinansowanie, wybrano projekty na łączna kwotę dofinansowania wynoszącą ok. 93 mln zł. Projekty, w których uczestniczą spółki Grupy Tauron otrzymały przyznane dofinansowanie w wysokości prawie 28 mln zł, co stanowi 31% całego budżetu przeznaczonego na pierwszy konkurs Programu Sektorowego. Stawia to Grupę Tauron w roli niekwestionowanego lidera tego programu.

„Proces przygotowania założeń Programu Sektorowego, negocjowania jego ostatecznego kształtu, inicjowania i przygotowania projektów, a wreszcie obrony tych projektów przed ekspertami NCBR wymagał ogromnego zaangażowania ze strony pracowników obszaru badawczo-rozwojowego spółek Grupy” – mówi RadosławGnutek, dyrektor wykonawczy ds. badań i innowacji w Tauron Polska Energia. „Opłaciło się – pozyskaliśmy niemal 28 mln dofinansowania NCBR na realizację tych ośmiu projektów. Pozostałych 10 wniosków także nie trafi do kosza, jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia z procesu oceny. Dzięki temu możliwe będzie ich poprawienie i realizacja, czy to z dofinansowaniem zewnętrznym czy też ze środków własnych”.

Przyznane przez NCBR dofinansowanie dotyczy następujących projektów:

  1. System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych (Lider – Tauron Dystrybucja)
  2. Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych (projekt Tauron Ekoenergia)
  3. Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej (projekt Tauron Dystrybucja)
  4. Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas (projekt Tauron Wytwarzanie)
  5. Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych (projekt z udziałem Tauron Wytwarzanie)
  6. System optymalizacji pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych nakierunkowany na zwiększenie ich regulacyjności w celu zapewnienia bieżącej stabilności systemu elektroenergetycznego i długoterminowych warunków do dalszej integracji odnawialnych źródeł energii (Projekt Tauron Polska Energia)
  7. Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (Lider – Tauron Dystrybucja)
  8. Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 - samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej (Lider – Tauron Polska Energia)

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama