Reklama

Portal o energetyce

MSP rezygnuje z publikacji ogłoszeń w prasie

  • Rakieta ULA Atlas V w konfiguracji, w jakiej wyniesie pierwsze Dream Chasery. Ilustracja: ULA via Facebook
    Rakieta ULA Atlas V w konfiguracji, w jakiej wyniesie pierwsze Dream Chasery. Ilustracja: ULA via Facebook

Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało projekty przepisów, które znoszą obowiązkową publikację komunikatów i ogłoszeń w ogólnopolskiej prasie przez resort i spółki z udziałem SP - dotyczy to również podmiotów prowadzących działalność w branży energetyczno - paliwowej. Dzięki nowelizacji firmy oraz budżet państwa zaoszczędzą łącznie 6-8 mln zł rocznie.

Zgodnie z propozycjami MSP, ogłoszenia dotyczące: przeprowadzenia konkursu, postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, sprzedaży przedsiębiorstwa, a także analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej, sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników oraz sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej spółki.

Ministerstwo oczekuje, że zaoszczędzone pieniądze spółki przeznaczą na rozwój. Nowelizacja będzie także impulsem do zadbania o profesjonalną komunikację internetową z kontrahentami i klientami.

„Jednym z moich priorytetów jest wzrost rentowności spółek, a nowelizacja przepisów o ogłoszeniach jednym z kroków do osiągnięcia tego celu. Zmiana oznacza spore oszczędności, co ma niebagatelne znaczenie szczególnie dla małych podmiotów. W przypadku Ministerstwa ma także znaczenie symboliczne - pokazuje, że administracja podąża za nowymi trendami. Skończą się też spekulacje, które dotychczas towarzyszyły przetargom na wybór konkretnej gazety” – podkreśla Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa.

Resort skarbu w uzasadnieniu do nowelizacji zaznacza, że drukowanie ogłoszeń w prasie staje się coraz mniej efektywne. Z analizy branżowych mediów wynika, że spada sprzedaż dzienników ogólnopolskich, jak i regionalnych, a zwiększa się liczba osób korzystających z internetu zarówno w gospodarstwach domowych (w 2015 r. - 75,8%, GUS), jak i w przedsiębiorstwach (w 2015 r. - 92,7%, GUS). 

„Zmienił się rynek mediów i społeczeństwo. Dziś już nikt, szukając pracy, nie kupuje gazety z ogłoszeniami. Podobnie rzecz ma się z innymi dziedzinami życia. Prasa drukowana nadal pełni ważną rolę, ale jako tablica ogłoszeń stała się mniej uniwersalna” - wyjaśnia minister Jackiewicz.

Przepisy dziś zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych. Pełna treść nowelizacji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa i na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na stronie www.msp.gov.pl już dziś publikowane są ogłoszenia m.in. o sprzedaży nieruchomości oraz innych aktywów trwałych, naborze do Rad Nadzorczych i do zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zamieszczane są także oferty prywatyzacyjne i aktualności związane z procesem prywatyzacyjnym.

Zobacz także: Mielczarski: Litwa zainteresowana rozbudową Ostrołęki

Zobacz także: URE: Ceny energii elektrycznej w 2016 r. będą niższe

Reklama

Komentarze

    Reklama