Reklama

Portal o energetyce

MŚ rezygnuje z prac nad "Białą księgą ochrony złóż kopalin"

  • Fot. www.pgnig.pl
    Fot. www.pgnig.pl

Biała księga ochrony złóż kopalin, była w zamierzeniach poprzedniego rządu, wykazem strategicznej bazy geologiczno-surowcowej. Sekretarz stanu, Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek potwierdził dziś w Sejmie, że prace nad tym dokument nie będą kontynuowane.

"Ten dokument nie ma wartości merytorycznej i jest wadliwy metodycznie.  Jest szkodliwy dla planowania przestrzennego i nieuzasadnionych zmian wartości nieruchomości. W wykazie są niemal tylko złoża udokumentowane kilkadziesiąt lat temu. Skutek – wielu cennych kopalin nie zauważono i nawet ich wycena nie jest możliwa (…) Wykaz złóż zaliczonych do strategicznych został sporządzony na podstawie analizy 249 udokumentowanych, ale jeszcze niezagospodarowanych złóż. Podział na kategorie jest niezrozumiały, niepoparty rzetelną analizą wartości ekonomicznej, geopolitycznej i tym podobnych kryteriów – tłumaczy minister Jędrysek.

Zaraz po objęciu funkcji sekretarza stanu, Głównego Geologa Kraju minister Jędrysek wycofał dokument z konsultacji międzyresortowych (25 listopada). Konsultacje społeczne Białej księgi zakończyły się wczoraj: "Nie przerywałem konsultacji społecznych, gdyż chciałem dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym stronom. Z przesłanej korespondencji wynika jednak, że zdecydowana większość uwag wobec Białej księgi jest krytyczna" – mówi Główny Geolog Kraju. 

Mariusz Orion Jędrysek, jeszcze przed objęciem funkcji ministra, negatywnie odnosił się do Białej księgi, opiniując ten dokument dla posłów z Lubelszczyzny i Wielkopolski.

Zobacz także: Krzysztof Tchórzewski członkiem Rady Dialogu Społecznego

Zobacz także: Jerzy Buzek otworzy XI międzynarodową konferencję Power Ring

Reklama

Komentarze

    Reklama