• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Ministerstwo środowiska: Wydobycie gazu łupkowego bezpieczne dla środowiska

  • Start rakiety Minuteman III, fot. Boeing

Jak informuje ministerstwo środowiska: szerokie spektrum badań wykonanych z polecenia resortu potwierdziło, że prowadzone na obszarze Polski prace rozpoznawcze w zakresie poszukiwań gazu łupkowego, w tym szczelinowanie, nie wpłynęły znacząco na stan środowiska.

3 lata temu minister środowiska powierzył Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska realizację projektu związanego z uwarunkowaniami środowiskowymi pozyskiwania gazu z łupków w Polsce. Podczas dzisiejszej konferencji „Gaz z łupków: bezpieczeństwo i odpowiedzialność – wyniki projektu badawczego” po raz pierwszy publicznie przedstawiono wyniki kompleksowych prac badawczych prowadzonych w rejonie siedmiu odwiertów za gazem z łupków znajdujących się na terenie województwa pomorskiego oraz lubelskiego. Wykonane badania pozwoliły na stwierdzenie, że prowadzone prace rozpoznawcze, w tym szczelinowanie, nie wpłynęły znacząco na stan środowiska.

Nie stwierdzono znaczących i trwałych zmian stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych, pogorszenia parametrów gleb pod kątem rolniczym ani podwyższenia stężeń pierwiastków promieniotwórczych (radonu) w glebie. Prowadzone działania nie miały także wpływu na stan zasobów wód podziemnych (nie spowodowały obniżenia zwierciadła wód podziemnych). W kilku przypadkach stwierdzono w powietrzu gruntowym tymczasowe podwyższenie analizowanych parametrów. Ustalono, że wynikało ono z gromadzenia się współczesnych produktów naturalnych przemian biologicznych pod folią uszczelniającą badane tereny lub w jednym przypadku – z karbońskich pokładów węgla – informuje ministerstwo środowiska. 

Komentarze