Reklama

Górnictwo

Ministerstwo Energii stawia na węgiel brunatny

  • Budynek Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Fot. Krzysztof Krzempek, licencja: CC BY-SA 3.0; Wikimedia Commons

W odpowiedzi na interpelację poselską o numerze 1899 Minister Energii Krzysztof Tchórzewski poinformował o „o potrzebie podejmowania działań nad utrzymaniem wydobycia węgla brunatnego”. Oznacza to, że zgodnie z koncepcjami resortu węgiel brunatny ma odgrywać istotną rolę w miksie energetycznym Polski.

We wspomnianej interpelacji Minister Energii został zapytany o to czy popiera budowę nowych odkrywek węgla brunatnego na terenie oddziaływania Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, pozwalających na uruchomienie wydobycia tego surowca ze złóż „Ościsłowo” i „Dęby Szlacheckie”. W odpowiedzi na interpelację poinformowano, że „Minister Energii wyraża pogląd o potrzebie podejmowania działań nad utrzymaniem wydobycia węgla brunatnego. Wpisuje się w to zagadnienie uruchomienia wydobycia na przedmiotowych złożach.”

Minister Energii argumentuje, że „oparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła na węglu oraz duże krajowe zasoby tego surowca powodują, że Polska należy do najmniej uzależnionych od importu surowców energetycznych krajów Unii Europejskiej. W Polsce ponad 88 % energii energetycznej pochodzi z węgla, z czego z węgla brunatnego ok. 35 %” w efekcie „Polska powinna wykorzystywać w ekonomicznie uzasadniony sposób posiadane zasoby węgla i wydobywać surowiec w ilości zapewniającej maksymalny jego udział w zaspokajaniu potrzeb rynku krajowego. Oparcie bezpieczeństwa energetycznego kraju na węglu jest związane z maksymalnym wykorzystaniem rodzimego surowca i rozwojem polskich przedsiębiorstw górniczych” - dodał na koniec Minister.

Zobacz także: Główny ekonomista Orlenu: duży wzrost cen ropy dopiero za kilka lat

Zobacz także: Naimski w Waszyngtonie. Amerykańskie LNG dotrze do Świnoujścia?

Komentarze