Reklama

Portal o energetyce

Ministerstwo Energii: sejm przyjął nowelizację ustawy

  • Źródło: www.grupaazoty.pl

Wczoraj w późnych godzinach wieczornych, podczas trwającego pierwszego posiedzenia sejmu, posłowie podjęli decyzję, w skutek której struktura działów administracji rządowej zostanie rozszerzona o trzy nowe: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa. Tym samym spełniono najważniejszy warunek formalny dla utworzenia Ministerstwa Energii.

„(…) uzasadnieniem jest okoliczność zmieniającego się obecnie otoczenia ekonomicznego i otoczenia politycznego, wymagających spójnego i szybkiego podejmowania decyzji w szeroko rozumianym bezpieczeństwie energetycznym Polski. Konieczne jest opracowanie i stosowanie w polityce energetycznej przemyślanych i spójnych narzędzi, w tym prawnych, opartych na długofalowej strategii bezpieczeństwa energetycznego kraju. Działania takie mogą być zapewnione poprzez skupienie spraw z nowo wyodrębnionych działów w jednym miejscu” - wyjaśniał Arkadiusz Czartoryski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. 

Parlamentarzysta wypowiedział się także na temat kompetencji, które zostaną przesunięte do nowego resortu: „Efektem tych zmian przepisów będzie stworzenie nowego ministerstwa i objęcie przez powołanego ministra spraw energii, bezpieczeństwa energetycznego, wydobycia paliw kopalnych oraz polityki koncesyjnej w tym zakresie, nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwami górniczymi z udziałem Skarbu Państwa i koordynowania zagranicznej polityki energetycznej”.

Zobacz także: Krzysztof Tchórzewski ministrem bez teki

Zobacz także: Nowy blok w Elektrowni Kozienice będzie gotowy za dwa lata

Komentarze