Reklama

Elektroenergetyka

Ministerstwo Energii promuje klastry energetyczne

W dniu 16 grudnia 2016 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Ministerstwo Energii pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju pod tytułem: Koncepcja Klastrów Energii w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konferencja będzie miała miejsce w Sali „Pod Kopułą” w siedzibie Ministerstwa Energii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Celem konferencji jest przedstawienie idei klastrów energii w kontekście założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz możliwości ich finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Wśród Prelegentów przewidziano wystąpienie Pana Krzysztofa Tchórzewskiego - Ministra Energii, Pana Jerzego Kwiecińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pana Andrzeja Piotrowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, Pana Kazimierza Kujdy – Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja będzie także doskonałą okazją do prezentacji wyników prac eksperckich, przykładów funkcjonujących klastrów energii, czy wymiany doświadczeń w czasie panelu dyskusyjnego. 

W programie konferencji przewiduje się udział przedstawicieli Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Środowiska, Posłów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Regulacji Energetyki, urzędów marszałkowskich, administracji samorządowej, kluczowych przedsiębiorstw sektora energetycznego, uczelni wyższych oraz beneficjentów działań i instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich.

Szczegółowe informacje dotyczące bloków tematycznych znajdują się w agendzie konferencji.

Rekrutacja na konferencję jest prowadzona poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Ministerstwa Energii.

Konferencja jest przewidziana na 300 osób.

Zobacz także: Pakiet zimowy zbliży Polskę i Niemcy? Konsultacje w ME

Komentarze