Reklama

Elektroenergetyka

Minister Energii otworzył XXVI edycję Konferencji Energetycznej EuroPOWER [RELACJA]

Fot. ME
Fot. ME

Konferencja Energetyczna EuroPOWER to najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce stawiające sobie za cel omówienie najbardziej aktualnych wyzwań i problemów dotyczących branży energetycznej. Podczas XXVI edycji Konferencji podjęto się przedyskutowania najistotniejszych zmian zachodzących na rynku energetycznym w gronie przedstawicieli rządu i najważniejszych reprezentantów branży i sektorów współpracujących. Inauguracyjne przemówienie podczas otwarcia Konferencji wygłosił Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Minister Tchórzewski otwierając XXVI Konferencję Energetyczną EuroPOWER odniósł się do perspektyw polskiej branży energetycznej przyznając, że obecnie głównym jej problemem jest starzenie się infrastruktury energetycznej.

Mamy ok. 1/3, a nawet więcej przestarzałej, ponad 30-letniej infrastruktury energetycznej. Polityka UE tymczasem wymusza na nas ambicje modernizacyjne. Naszym zadaniem jest więc podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego z uwzględnieniem oczekiwań klientów energii i jednocześnie mając na uwadze konieczność redukcji emisji.

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Informacje o tym, co się dzieje na świecie są tak powszechne, że musimy także dbać o klientów energii, nie tylko przemysłowych, ale także indywidualnych. To jest czynnik, na który musimy coraz czujniej reagować. Zbliża się moment otwartości rynku energetycznego w ramach UE. Musimy zatem zadbać o konkurencyjność naszego sektora energetycznego. W tym wszystkim znajduje się ten podstawowy element – konieczność ograniczania emisji CO2, zwłaszcza, że nasz sektor jest źródłem sporej emisji szkodliwych substancji.

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Minister Tchórzewski potwierdził szacunki polskiego rządu dotyczące udziału energetyki węglowej w miksie energetycznym Polski:

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat energetyka węglowa będzie głównym podstawowym źródłem wytwarzania energii. I nawet jeśli udało by się nam wygenerować takiej pieniądze, które pozwolą jedynie na utrzymanie dotychczasowego poziomu udziału węgla, bez jego poszerzenia, to mimo wszystko w roku 2050 będzie mieli 50% udziału węgla w wytwarzaniu energii.

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Minister w trakcie swojego wystąpienia podkreślił znaczenie klastrów energetycznych, których rozwój pozytywnie zaskoczył Ministerstwo Energii:

Polityka emisyjna powoduje, że społeczność chce pracować w przemyśle węglowym, ale jednocześnie nie chce mieszkać w obszarach wydobycia węgla. Z jednej strony jest więc presja na ministra energii, by rozwijał energetykę węglową, z drugiej zaś społeczność lokalna się temu sprzeciwia. Z tego względu, i chciałbym to mocno podkreślić, widzimy olbrzymią przyszłość w rozwoju obszarów prosumenta i klastrów energii. Inicjatywy związane z klastrami energii przekroczyły już setkę. Widać zatem, że społeczność lokalna potrzebują własnego zarządzania energią. Prosta formuła prosumenta powoduje, że zainteresowanie klastrami jest spore i jest to istotny impuls gospodarczy. To efekt, którego nie spodziewaliśmy się i cieszymy się z tego.

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Musimy pamiętać, że zanieczyszczenie ze strony węgla wynosi 30%, ale znacznie więcej wynika z emisji spalin. Tu widzimy naszą możliwość wygrywania konkurencji w ramach wyścigu redukcji emisji szkodliwych substancji. Dlatego stawiamy na to, by samochód elektryczny stał się normą. Podejmujemy w tej dziedzinie rękawicę w wyścigu o podium. Chcemy zainteresować tym społeczeństwo. Cieszę się, że nasz potencjał gospodarczy motoryzacyjny jest niezwykle istotny dla naszej gospodarki

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

 

Komentarze