• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Mimo deficytu energetycznego północno – wschodniej Polski rozbudowa Elektrowni Ostrołęka pozostanie zamrożona

Fot. Wikipedia/Piotr Brichacek/CC.3.0
Fot. Wikipedia/Piotr Brichacek/CC.3.0

Jak poinformował prezes Energi Mirosław Bieliński rozbudowa Elektrowni Ostrołęka pozostanie zamrożona przynajmniej do czasu otwarcia polsko – litewskiego mostu energetycznego, który może otworzyć nowe możliwości w zakresie eksportu energii na Litwę. Tymczasem omawiana inwestycja ma kluczowe znaczenie dla potrzeb energetycznych północno – wschodniej Polski. 

Istniejąca dziś Elektrownia Ostrołęka o mocy 647 MW jest jedynym systemowym źródłem energii elektrycznej położonym w północno - wschodniej części Polski. Uzupełniającym źródłem jest elektrociepłownia Ostrołęka, która oprócz energii cieplnej, może produkować energię elektryczną o mocy szczytowej 75 MW, przy czym nie jest to moc gwarantowana w sposób ciągły. Zespół obydwu elektrowni zasila północną część województwa mazowieckiego oraz znaczne obszary województw: podlaskiego i warmińsko - mazurskiego, które są obszarami deficytowymi w bilansie zaopatrzenia w energię elektryczną. Istotny niedobór mocy występuje również w północnych rejonach Mazowsza, które muszą być częściowo zasilane z Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Bełchatów za pośrednictwem Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego. Takie rozwiązanie jest jednak niezwykle ryzykowne z powodu wysokich przeciążeń systemu a co za tym idzie wzrasta zagrożenie blackoutem.

Mimo powyższych realiów jak poinformował na łamach Rzeczpospolitej prezes Energi Mirosław Bieliński rozbudowa Elektrowni Ostrołęka pozostanie zamrożona przynajmniej do czasu otwarcia polsko – litewskiego mostu energetycznego, który może otworzyć nowe możliwości w zakresie eksportu energii na Litwę.

Komentarze