Reklama

Portal o energetyce

Menadżer z PGNiG nowym wiceministrem skarbu państwa

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poinformował o rezygnacji Wojciecha Chmielowskiego z funkcji przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej PGNiG. Zainteresowany nie podał przyczyny takiej decyzji, ale wiemy już, że była związana z nominacją na stanowisko wiceministra skarbu państwa.

Wojciech Chmielewski od 2000 roku pracuje w MSP, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji. Zasiadał  również w radach nadzorczych wielu spółek m.in.: Stoczni Gdynia, Agencji Rozwoju Przemysłu, czy Enei – do momentu rezygnacji 22 lipca br. był jej przewodniczącym. Jego nominacja na stanowisko podsekretarza stanu w MSP jest powiązana z dymisją Rafała Baniaka, który odszedł z resortu po ujawnieniu nagrań z tzw. afery podsłuchowej.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to jedna z największych polskich spółek giełdowych. Zajmuje się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu. Dzięki podmiotom zależnym prowadzi działalność zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż w wielu miejscach świata m.in. na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, Morzu Norweskim (PGNiG Upstream International AS), czy w basenie Murzuq na terenie Libii (POGC - Libya BV). Posiada również większościowe udziały w spółkach PGNiG Sales & Trading GmbH w Monachium – zajmującej  się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.

Rada Nadzorcza PGNiG składa się z 5–9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Szef resortu Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki, ma prawo powoływać i odwoływać jednego z jej członków.

(JK)

Reklama

Komentarze

    Reklama