• Partner główny
    Logo Orlen

Elektromobilność

ME zorganizuje wysłuchanie publiczne w sprawie elektromobilności

Ministerstwo Energii zaprosiło 18 października wszystkie podmioty zainteresowane tematem rozwoju sektora elektromobilności w Polsce do przedstawienia ich wizji w zakresie barier i wyzwań stojących przed branżą. Wysłuchanie publiczne odbędzie się 28 października 2016 r. w Ministerstwie Energii.

Resort stwierdził, że wspólnie z przedstawicielami sektora chce zastanowić się nad rozwiązaniami, które mogłyby przyczynić się do upowszechnienia wiedzy w tym obszarze. Do udziału w spotkaniu zaprosił w szczególności przedstawicieli sektora motoryzacyjnego i sektora elektromobilności, stowarzyszenia branżowe, instytucje trzeciego sektora oraz jednostki zajmujące się badaniami i rozwojem.

W Ministerstwie Energii opracowano pakiet legislacyjny (Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Energia do przyszłości, Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołująca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu), którego wdrożenie ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków oraz rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce.

Na etapie prac legislacyjnych resort zidentyfikował szereg barier. Ich eliminacji służyć powinny zaproponowane działania wykonawcze, stanowiące jednocześnie  impuls do rozwoju polskiego przemysłu elektromobilności. Ministerstwo Energii ma nadzieję, że jego propozycje stanowić będą punkt wyjścia do zbudowania kompleksowego pakietu rozwiązań (instrumentów), których kształt w dużej mierze zależeć będzie od wyników.

Zobacz także: W 2040 roku co czwarty samochód będzie miał napęd elektryczny?

Komentarze