• Partner główny
    Logo Orlen

Atom

ME zorganizowało dyskusję o energetyce jądrowej

Ministerstwo Energii wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej zorganizowało warsztaty pod nazwą „Establishing a Strategic Partnership and Contract Model for Expansion / Introduction of Nuclear Power Plants”. Spotkania odbyły się 10-12 lutego 2016 r. w ME.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i zapoznanie się z najlepszymi światowymi praktykami dotyczącymi wdrażania energetyki jądrowej. Warsztaty umożliwiały również budowanie współpracypomiędzy stroną rządową, inwestorem, dostawcą technologii oraz innymi organizacjami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym. 

Tematyka tegorocznych prezentacji dotyczyła m.in.

- modeli ekonomiczno-finansowych wdrażanych w poszczególnych krajach dla zapewnienia przewidywalności inwestycji w energetykę jądrową,

- bilateralnych porozumień międzyrządowych zapewniających np. transfer technologii, szkolenie kadr dla przemysłu jądrowego,

- modelowania procesu inwestycyjnego w budowie elektrowni jądrowych celem właściwej alokacji ryzyka pomiędzy poszczególnymi stronami: inwestor, operator elektrowni jądrowej, oraz odbiorcy finalni energii elektrycznej.

Podczas dyskusji zaprezentowano również aktualny status programów 20 państw wdrażających lub posiadających energetykę jądrową. W warsztatach wzięło udział ponad 50 ekspertów z blisko 20 krajów.

Zobacz także: Polscy naukowcy zaangażowani w prace nad syntezą termojądrową

Zobacz także: Rosja wybuduje irański atom. "Kontrakty za 40 mld $"

Komentarze