Reklama

Portal o energetyce

ME zamierza wspierać lokalne mikroklastry energetyczne

  • Sławomir Dębski odbiera nominację na szefa PISM. Fot. PISM

”Chcemy przedyskutować kwestie związane ze wsparciem rozwoju lokalnych mikroklastrów energetycznych (LME). Mam nadzieję, że to, co dziś zaprezentujemy stanowić będzie punkt wyjścia do wspólnych prac nad rozwiązaniami pozwalającymi wykorzystać całą gamę atutów energetycznych obszarów wiejskich” – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski podczas spotkania kierownictw resortów energii, rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska i NFOŚiGW ze stroną społeczną, które odbyło się 23 marca 2016 r. w Warszawie. 

Piotrowski zwrócił uwagę, że resort energii jako mikroklaster energii rozumie „porozumienie podmiotów oferujących usługi w obszarze wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze lokalnym, w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego przy zachowaniu opłacalności ekonomicznej, finansowej i społecznej oraz zrównoważonego rozwoju”. – "Oczekujemy, że wynikiem dyskusji na ten temat powinna być definicja, która będzie wypadkową podejścia wszystkich zainteresowanych tym obszarem stron i stanie się dobrą podstawą do przygotowania odpowiednich uregulowań i instrumentów wspomagania rozwoju" – powiedział. 

Wiceszef resortu energii podkreślił także, że głównym celem stworzenia mikroklastrów jest potrzeba zrównoważenia energetycznego, głównie na terenach gmin wiejskich.  "Liczymy, ze dokona się to poprzez organizację wytwarzania energii, dystrybucji i zakupu na poziomie lokalnym" – zauważył. Podkreślił także, że istotnymi kwestiami są sprawy związane z określeniem charakteru współpracy z gminami.

Ważnym elementem związanym z LME jest wypracowanie formuły finansowania. "Musimy zastanowić się, czy będą to środki z RPO, konkretne instrumenty dedykowane LME utworzone we współpracy z NFOŚiGW, czy może fundusze norweskie" – dodał wiceminister. W toku dyskusji padła propozycja stworzenia trzech grup roboczych, które podejmą się wypracowania rozwiązań z zakresu LME. "Pierwsza zajmie się kwestiami związanymi z zagadnieniami definicji i koncepcji mikroklastra, druga sprawami prawno-finasowymi, z kolei trzecia – pilotażowymi wdrożeniami. Mam nadzieję, że prace w grupach tematycznych pozwolą wypracować rozwiązania, które ułożą się w całościową koncepcję" – podkreślił wiceminister. 

W czasie dyskusji zastanawiano się również nad formą organizacyjną LME. "Nasza propozycja zakłada, że w każdym regionie inicjatorzy wybiorą sobie najlepsze dla nich rozwiązanie, zapewniające udział w porozumieniu partnerów reprezentujących cztery grupy zainteresowanych: producentów, dystrybutorów, proaktywnych odbiorców końcowych i JST" – dodał wiceminister Piotrowski.

Zobacz także: Geofizyka Kraków rozpoczyna prace w Afryce

Zobacz także: Polska energetyka potrzebuje offsetu [Defence24.pl TV]

Komentarze