Reklama

Elektroenergetyka

ME: Zakończyły się konsultacje projektu rynku mocy

Zakończyły się konsultacje przygotowanego przez ME projektu rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. W wyniku analizy zgłoszonych uwag, został przygotowany raport. Poprawione rozwiązania, będą stanowiły podstawę do dalszych prac nad ustawą o rynku mocy.

Celem projektu przygotowanego przez ME jest zapewnienie ciągłość i stabilność dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i do wszystkich gospodarstw domowych na terenie kraju w ilości i czasie jakie wynikają z ich potrzeb. W tym kontekście kluczowe jest stworzenie zachęt do decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Funkcjonowanie obecnego modelu może przyczyniać się do pogłębiania problemu z wystarczalnością mocy. To z kolei może doprowadzić do zwiększenia importu energii z zagranicy. Dostępność odpowiedniego sterowalnego wolumenu mocy na terenie kraju jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Prace nad projektem trwały od początku roku. Konsultacje rozpoczęły się 4 lipca 2016 r. Szczegółowy opis zmian dokonanych w wyniku konsultacji znajduje się w dedykowanym raporcie. Jednym z załączników raportu są poprawione rozwiązania funkcjonalne rynku mocy.

Zobacz także: Rynek mocy uratuje Polskę przed blackoutem? „Niepokojąca perspektywa 2020 r.”

Komentarze