Reklama

Portal o energetyce

ME skierowało do konsultacji nowelizację prawa geologicznego i górniczego

Przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” został przekazany do konsultacji publicznych. 

Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE to główny cel projektu nowelizacji ustawy.

Celem opracowanych zmian jest wzmocnienie i uzupełnienie istniejących w obecnie obowiązujących przepisach rozwiązań służących ograniczeniu występowania poważnych awarii (oraz ich skutków), które mogą wystąpić w związku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, nowelizacja ustawy podniesie poziom ochrony środowiska morskiego i gospodarek przybrzeżnych przed zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku prowadzenia tego typu działalności.

Zobacz także: Amerykanie ostatecznie rezygnują z polskich łupków

Zobacz także: JSW: Ponad 2,5 mld zł straty w IV kwartale

Komentarze