• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

ME prowadzi rozmowy o przyszłości trzech kopalń

Ministerstwo Energii zdementowało wczorajsze doniesienia jednej z gazet, jakoby w planach było zamknięcie rudzkich kopalń: Bielszowice, Halemba-Wirek, Pokój.

Ze względu na strategiczne znaczenie górnictwa dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego wszelkie działania rządu w tym obszarze podejmowane są po przeprowadzeniu odpowiednich analiz, o których w pierwszej kolejności informowana jest strona społeczna. Podjęte do tej pory decyzje - m.in. powołanie PGG, utworzenie kopalń zespolonych oraz przekazanie zbędnych części zakładów górniczych do SRK - wskazują kierunki restrukturyzacji, a w ME cały czas trwają prace nad kolejnymi projektami i działaniami koniecznymi do uzdrowienia sektora. 

Wyznaczenie kierunku kolejnych zmian możliwe jest m.in. dzięki wiedzy pozyskanej w trakcie audytów dotychczasowego funkcjonowania spółek węglowych i należących do nich kopalń. W oparciu o nie zidentyfikowano m.in. kopalnie, które wymagają wsparcia i gruntownych zmian. Pozwala to na opracowanie - we współpracy ze spółkami i przedstawicielami ich załóg - skutecznych programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla tych podmiotów. 

Obecnie trwają rozmowy ze stroną społeczną o przyszłości kopalń: „Krupiński” z JSW, „Sośnica” z PGG oraz „Ruch Śląsk” z KHW. Programy naprawcze spółek przewidują przeznaczenie znacznych nakładów inwestycyjnych na pozostałe kopalnie. Jednocześnie program „urlopy górnicze” powoduje, że w żadnym przypadku nie wystąpią zwolnienia górników z pracy. 

Zobacz także: Eksperci badają przyczyny wybuchu w kopalni Murcki-Staszic

Zobacz także: Plan Morawieckiego dla energetyki: „tak” dla atomu, „nie” dla wiatraków [RAPORT]

Komentarze