Reklama

Portal o energetyce

ME: pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami dla klastrów energii

– Pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami prawnymi dla sektora energetyki w obszarze klastrów energii. Wiemy jak bardzo oczekiwane i potrzebne jest stworzenie modelowych rozwiązań takich inicjatyw – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski 8 listopada 2016 r. podczas otwarcia I Warsztatów Klastrów Energii w których wzięło udział blisko 150 osób. 

Wiceminister Piotrowski zwrócił uwagę, że prace koncepcyjne i modelowe są już na  zaawansowanym poziomie. Stworzenie takich regulacji wymaga jednak współpracy administracji oraz uczestników inicjatyw klastrowych w obszarze energii. Podkreślił także, że nastawione na kreatywność podejście oraz wzajemne zrozumienie możliwości, potrzeb i uwarunkowań, przybliży nas do osiągnięcia celów społecznych i zapewni opłacalność tych inicjatyw.

Zdaniem wiceministra Piotrowskiego, w przyszłości energetyka będzie się opierać na rozproszonej i lokalnej generacji, wykorzystującej w pełni różne źródła energii. – Takie podejście stworzy nową jakość, która umożliwi efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem przy udziale alternatywnych źródeł energii – podkreślił.

Wprowadzenie koncepcji klastrów energii do znowelizowanej ustawy o OZE mobilizuje do długofalowego myślenia o energetyce odnawialnej. W przyszłości mogą one stanowić dodatkową formułę prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych, szczególne na terenach słabo zurbanizowanych. Prosty sposób zarządzania energią z systemów zasilanych źródłami OZE przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, poprawy jakości życia i środowiska naturalnego. Współdziałanie w ramach inicjatyw klastrowych przyspieszy tempo rozwoju terenów dotychczas zaniedbanych energetycznie i inwestycyjnie.

W trakcie spotkania przeprowadzono warsztaty praktyczne dotyczące procesu budowania i zarządzania klastrem energii. Wiceminister Andrzej Piotrowski poinformował, że Ministerstwo Energii zawarło umowę na wykonanie ekspertyzy pt. „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce”, której celem jest opracowanie analizy dotyczącej funkcjonowania modelowych klastrów energii oraz koncepcji i zasad ich funkcjonowania. Wykonawca zobowiązał się przedstawić ją do połowy grudnia 2016 r.

Wyniki ekspertyzy pomogą w określeniu obszarów na wstępnej mapie niekomercyjnych źródeł finansowania działań związanych z tworzeniem oraz zarządzaniem klastrami energetycznymi.

 

Zobacz także: DGP: niebawem karuzela personalna w energetyce

Reklama

Komentarze

    Reklama