Reklama

Portal o energetyce

ME: Powstanie klaster energii "Zielone Podhale"

Poprawa stanu środowiska i  bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym OZE to główne cele podpisanego 20 czerwca 2016 r. listu intencyjnego w sprawie utworzenia Klastra Energii „Zielone Podhale”. W spotkaniu, które odbyło się w Nowym Targu uczestniczył wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Rolę koordynatora prac klastra energii będzie pełnić Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. 

Sygnatariusze listu zobowiązali się do współpracy ukierunkowanej na opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów. Będą mogli z niego korzystać zarówno członkowie klastra, mieszkańcy jak i inne podmioty z regionu. Przedmiotem zainteresowania stron są m.in. inwestycje w transport elektryczny, mikrosieci, wirtualną elektrownię oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach.  

Działania klastra mają również na celu wzmocnienie wizerunku regionu oraz rozwoju turystyki. Sygnatariusze liczą również na rozwinięcie działań proekologicznych, przez co Podhale stanie się bardziej przyjazne i otwarte dla odwiedzających.

W uroczystości podpisania listu intencyjnego wzięli również udział wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie prof. Tomasz Szmuc oraz kierownik Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii AGH prof. Zbigniew Hanzelka. 

Zobacz także: Minister Szyszko o polskich oczekiwaniach wobec reformy ETS

Zobacz także: PGNiG dostarczy gaz dla EDF

Komentarze