Reklama

Górnictwo

ME: PGG osiągnie równowagę finansową w 2017 roku

Trwa proces restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Jest on prowadzony dwutorowo, a działania zostały zaplanowane w perspektywie długofalowej - informuje Ministerstwo Energii.

Na poziomie właścicielskim dokonywane są zmiany, które tworzą ramy organizacyjne i regulacyjne dla przeprowadzenia procesów naprawczych w kopalniach. Należą do nich m.in. zmniejszenie kosztów, dostosowanie wielkości i jakości produkcji do potrzeb rynku, zwiększenie wydajności. Realizacja tych procesów jest związana z przeprowadzeniem szeregu działań bezpośrednio w zakładach górniczych. 

W ramach rozwiązań systemowych prowadzone są prace nad programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030. Dzięki temu możliwe  będzie stworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach. 

Jednocześnie ME informuje, że wszystkie działania podejmowane przez Polską Grupę Górniczą pozostają w zgodzie z Biznes Planem zaakceptowanym przez Obligatariuszy Spółki oraz związki zawodowe. Dokument ten zakłada zrównoważenie finansowe spółki w 2017 r.

Zobacz także: ARP i TF Silesia kupiły koksownię Victoria od JSW

Zobacz także: ARP: Wydobycie węgla rośnie, sprzedaż spada

Reklama

Komentarze

    Reklama