Reklama

Elektromobilność

ME o barierach w rozwoju elektromobilności

Na przełomie października i listopada br. pracownicy Ministerstwa Energii - w ramach wysłuchań publicznych - spotykali się z zainteresowanymi tematem barier rozwoju elektromobilności. Każdy uczestnik mógł przedstawić swoje spostrzeżenia. Wnioski z rozmów zostaną wzięte pod uwagę przy przygotowaniu ustawy o elektromobilności. 

W wysłuchaniach - 28 października oraz 7 i 10 listopada 2016 r. - udział wzięło blisko 30 instytucji, firm i przedsiębiorców.Spotkania zorganizowano ze względu na duże zainteresowanie pracami nad ustawą o elektromobilności. Każdy zarejestrowany uczestnik miał 20 minut na prezentację postulatów o których potem mógł podyskutować z naszymi ekspertami.

Przebieg oraz wnioski z wysłuchań zostały zebrane w raporcie z wysłuchań.

W listopadzie zakończyły się także konsultacje Planu Rozwoju Elektromobilności. Projekt ustawy o elektromobilność ma być gotowy do końca roku.  

Wysłuchania publiczne - jakie są bariery w rozwoju elektromobilności 

Wśród największych barier rozwoju elektromobilności  uczestnicy spotkań wymieniali te już zidentyfikowane w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności, tj. 

  • wymóg uzyskania pozwolenia na budowę stacji ładowania, 
  • utrudniony dostęp do rozproszonego finansowania publicznego, 
  • niską świadomość w zakresie elektromobilności, 
  • stan sieci OSD, czy długi czas przyłączeń infrastruktury ładowania do sieci, wynoszący nawet kilkanaście miesięcy. 

Wskazali również szereg zagadnień, które wymagają dodatkowej analizy w kontekście prac nad ustawą o elektromobilności np. potrzebę oznakowania pojazdów elektrycznych, która umożliwi ich jednoznaczną identyfikację. 

Wnioski z wysłuchań 

Wysłuchania publiczne pokazały, że Polska ma potencjał do zbudowania przemysłu wokół tworzącego się rynku elektromobilności. Potencjał ten dotyczy: 

  • produkcji podzespołów na potrzeby pojazdów elektrycznych,
  • samych pojazdów, 
  • infrastruktury ładowania  
  • rozwiązań informatycznych, służących komunikacji stacji ładowania z pojazdami.

Biorący udział w spotkaniach przedstawiciele firmy z zagranicy, podkreślali kompleksowość podejścia zaprezentowanego w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności i oceniali, że Polska jest perspektywicznym rynkiem  dla przedsiębiorstw które chcą  inwestować w elektromobilność.

Zobacz także: Wiceprezes Energi dla Energetyka24 TV: Jesteśmy pionierem elektromobilności

Zobacz także: ME: zakończyły się wysłuchania publiczne dotyczące elektromobilności

Reklama

Komentarze

    Reklama