Reklama

Ropa

ME monitoruje bezpieczeństwo rynku paliwowego

Ministerstwo Energii prowadzi monitoring bezpieczeństwa zaopatrzenia krajowego rynku w paliwa. Najważniejszych dane dotyczące sektora naftowego i paliwowego w Polsce będą publikowane raz w miesiącu. Pierwszy raport dostępny jest na stronach internetowych ME.

Raport opracowywany jest przez Departament Ropy i Gazu Ministerstwa Energii w oparciu o dane uzyskiwane m.in. z Agencji Rynku Energii S.A. (Informacja statystyczna o rynku paliw) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (informacje dotyczące średniej ceny paliw w Polsce w podziale na województwa).

Specyfika przesunięcia zbieranych danych wynika z dużej liczby respondentów przekazujących dane do Agencji Rynku Energii S.A., która w imieniu Ministerstwa Energii pozyskuje dane statystyczne w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej, terminów wyznaczonych przez organizacje międzynarodowe (Unia Europejska, Międzynarodowa Agencja Energetyczna) oraz skomplikowanego charakteru gromadzonych i przetwarzanych danych statystycznych.

Dodatkowo, z uwagi na dokonywane przez spółki sektora naftowego okresowe korekty danych, niektóre prezentowane informacje nie mają charakteru ostatecznego.

Zobacz także: Litwa chce blokować napływ energii z Białorusi. „Prosi o polską pomoc”

Zobacz także: Saryusz-Wolski: Wzrasta presja PE na Nord Stream 2. Co z KE?

Reklama

Komentarze

    Reklama