Reklama

Elektroenergetyka

ME: Coraz większy poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Jak wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Ministerstwo Energii, zarówno dostawy paliw gazowych, jak i polski system gazu ziemnego w 2016 r. funkcjonowały bez zakłóceń. Dokument identyfikuje również szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na rozwój sektora paliw gazowych w Polsce.

Warto zwrócić uwagę, że poziom bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego ulega systematycznej poprawie. Wynika to m. in. z wzrostu płynności polskiego rynku gazu, zakończenia kolejnych inwestycji dywersyfikacyjnych (przede wszystkim terminalu LNG w Świnoujściu) oraz rozbudowy pojemności magazynowych. Opracowany w ME dokument zakłada również, że w kolejnych latach poziom bezpieczeństwa będzie dalej wzrastał, dzięki realizacji planów rozbudowy systemu przesyłowego, a przede wszystkim intensyfikacji prac nad projektem Baltic Pipe, łączącym norweskie złoża z polskim systemem przesyłowym.

Do poprawy bezpieczeństwa dostaw przyczyniają się również zmiany wprowadzone do ustawy o zapasach w 2016 r. Obecnie obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego spoczywa solidarnie na wszystkich importerach gazu ziemnego do Polski, co pozwoli na odbudowę obniżanego w ostatnich latach stanu zapasów obowiązkowych.

Zobacz także: ME: Zmiany w ustawie o zapasach gazu zwiększą bezpieczeństwo

Wyzwaniem i potencjalnym ryzykiem dla bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego pozostaje: 

  • planowana budowa gazociągu Nord Stream 2, 
  • oddalenie przez Trybunał Sprawiedliwości UE skargi na decyzję KE w sprawie gazociągu OPAL wzmacniającej dominującą pozycję Gazpromu w UE, 
  • zakończenie przez KE pierwszego etapu postępowania antymonopolowego przeciwko Gazprom bez stwierdzenia łamania prawa konkurencji przez rosyjską spółkę.

***

Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych przygotowywane co roku przez Ministerstwo Energii. Jest to kompleksowa analiza krajowego sektora gazowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zobacz także: Minister energii dla Energetyka24: Przejęcie Elektrowni Połaniec przez Eneę gwarancją niezawyżania cen energii

 

kn/ME

Reklama

Komentarze

    Reklama