• Partner główny
    Logo Orlen

Atom

MAEA przyjrzy się polskiemu systemowi zarządzania odpadami promieniotwórczymi

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

2 października 2017 r. w Ministerstwie Energii rozpoczęła się misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) z Wiednia. Eksperci dokonują przeglądu polskiego systemu zarządzania odpadami promieniotwórczymi  w ramach misji ARTEMIS.

„Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej stanowi istotny element oceny przygotowania do wdrożenia energetyki jądrowej w naszym kraju” – powiedział podczas spotkania otwierającego dyrektor departamentu energii jądrowej ME Józef Sobolewski. Podkreślił, że Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym odbywa się przegląd ARTEMIS. „Zaproszenie ekspertów z MAEA stanowi dowód, że dotrzymujemy najwyższych standardów w zakresie zasad postępowania z odpadami promieniotwórczymi” – dodał dyrektor.

Misja wynika z Dyrektywy Nr 2011/70/EUROATOM z 19 lipca 2011 roku, która zobowiązuje każdy kraj członkowski UE do dokonywania okresowej  międzynarodowej oceny systemu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i realizacji „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”.  W ramach ustaleń pomiędzy Komisją Europejską a MAEA, oceny dokonuje Agencja poprzez misję ARTEMIS, składającą się z ekspertów w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Zobacz także: USA: krach Westinghouse pogrążył projekty jądrowe. Departament Energii musi dopłacać

Powstawanie odpadów promieniotwórczych towarzyszy każdej działalności związanej z produkcją, bądź stosowaniem izotopów promieniotwórczych (w medycynie, przemyśle, nauce, rolnictwie). Z uwagi na ich szczególny charakter, odpady promieniotwórcze muszą być zakwalifikowane do odpowiedniej kategorii, posegregowane, odpowiednio przetworzone, zestalone, opakowane, a następnie specjalnie składowane. Podstawowym celem tych działań jest ich zabezpieczenie i odizolowanie, aby były bezpieczne dla człowieka i środowiska.

W Różanie na Mazowszu od ponad 55 lat działa składowisko przeznaczone dla odpadów nisko- i średnioaktywnych pochodzących z ośrodków medycznych, przemysłu oraz reaktora badawczego „Maria”. Zgodnie z wymogami międzynarodowymi każdy kraj, który stosuje izotopy promieniotwórcze (np. w terapiach onkologicznych), musi posiadać takie składowisko na swoim terytorium.

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zakończy się 10 października 2017 roku, spotkaniem podsumowującym z wiceministrem energii Andrzejem Piotrowskim.

Zobacz także: Piotrowski dla Energetyka24: Atom to bardzo racjonalne rozwiązanie

jw/materiały prasowe

Komentarze