Reklama

Atom

MAEA pomoże w rozwoju polskiego atomu

Głównym celem przebywających w dniach 21-23 czerwca br. w Polsce ekspertów MAEA było sprawdzenie wdrożenia rekomendacji i sugestii Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR).  Potwierdzili oni, że polskie instytucje wykonały wszystkie zalecenia wymagane dla fazy 1 rozwoju programu jądrowego.

Przewodniczący delegacji MAEA José Bastos potwierdził, że Agencja będzie kontynuowała wsparcie dla Polski w rozwoju infrastruktury dla wdrożenia energetyki jądrowej. Zaprosiła również polską delegację do siedziby MAEA w Wiedniu w celu wspólnego przygotowania Zintegrowanego Planu Działań dla następnej fazy programu.

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii Józef Sobolewski podkreślił, że Misja Follow-up INIR potwierdziła, że wdrażanie PPEJ odbywa się zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i najlepszymi praktykami zagranicznymi. - Ufamy, że otwarte i transparentne wdrażanie polskiego programu jądrowego jest kluczowe dla budowy zaufania społecznego w naszym kraju i za granicą. Aktywnie realizujemy działania przewidywane dla następnej fazy programu i rozważamy zaproszenie misji INIR dla fazy 2 w 2017 r. – dodał. Zaznaczył także, że Polska przywiązuje ogromną wagę do współpracy z MAEA podczas wdrażania PPEJ. 

Misje INIR organizowane są przez MAEA do krajów, które wdrażają swoje programy jądrowe i pragną poddać się ocenie najlepszych światowych ekspertów. W marcu 2013 r. w Polsce odbyła się misja INIR, która zakończyła się przekazaniem Polsce 6 sugestii oraz 5 rekomendacji. Wnikliwej analizie poddano wówczas 19 obszarów PPEJ, w tym m.in.: ramy prawne polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem PPEJ, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, ramy prawne, obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rozwój zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego, zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw.

MAEA opracowała wytyczne, które pomagają krajom wprowadzającym energetykę jądrową zapewnić bezpieczne, odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie tej technologii. O przeprowadzenie misji INIR Polska wystąpiła w 2009 r.

Przedstawiciele MAEA odbyli szereg spotkań i konsultacji z najważniejszymi instytucjami zaangażowanymi w Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) tj. Ministerstwem Energii, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwową Agencją Atomistyki oraz firmami – PGE S.A. oraz PGE EJ1 Sp. z o.o.

Zobacz także: Rosja ostrzega przed amerykańskim paliwem dla elektrowni atomowych

Zobacz także: Brexit uderzy w bezpieczeństwo energetyczne Polski? „Nord Stream 2, atom, łupki”

Komentarze