Reklama

Górnictwo

LW Bogdanka opublikowała Raport Zintegrowany za 2016 rok

Fot. LW Bogdanka
Fot. LW Bogdanka

Grupa LW Bogdanka opublikowała Raport Zintegrowany za 2016 r. W dokumencie przedstawione zostały najważniejsze działania podjęte w Grupie w minionym roku, podstawowe zasady, którymi kieruje się realizując cele biznesowe, a także osiągnięte wyniki finansowe.

Publikacja opracowana została w oparciu o wytyczne międzynarodowego standardu GRI (Global Reporting Initiative) G4 z wykorzystaniem The International Integrated Reporting Frameworki zawiera zintegrowane wyniki finansowe oraz informacje pozafinansowe całej Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” SA. za rok kalendarzowy 2016, tj. okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wskazując jednocześnie zdarzenia istotne, które miały miejsce po dacie bilansowej, a przed publikacją niniejszego raportu. 

Raport można pobrać tutaj: Raport Zintegrowany za 2016 

Komentarze