Reklama

Ropa

Lotos unowocześni instalacje produkcji siarki

Grupa Lotos unowocześni cztery działające w rafinerii w Gdańsku instalacje produkcji siarki. Dzięki temu możliwe będzie odsiarczenie 900 tys. ton paliw rocznie, jakie w ramach Projektu EFRA zostaną odzyskane z mocno zasiarczonej ciężkiej pozostałości z przerobu ropy. Modernizacja działających instalacji odsiarczania (instalacje Clausa) jest znacznie tańsza niż wybudowanie nowej i zapewni takie same efekty. Prace modernizacyjne przygotowują specjalizujące się w technologiach rafineryjnych firmy Kinetics Technology S.p.A. (KT) i Parsons.

Firmy te są licencjodawcami i wykonawcami instalacji produkcji siarki Clausa pracujących w gdańskiej rafinerii. Firma KT jest też głównym realizatorem Projektu EFRA, dzięki któremu za 3 lata LOTOS będzie wytwarzał blisko milion ton paliw więcej (z tej samej ilości przerabianej ropy). Przestanie też produkować zasiarczony ciężki olej opałowy. Zamiast niego powstaną najwyższej jakości paliwa. Powstanie też odzyskiwana w procesie przerobu ropy siarka.

350 ton siarki na dobę

Dzięki modernizacji, produkcja czterech instalacji Clausa wytwarzających siarkę z siarkowodoru zwiększy się w sumie o 80 ton na dobę.  Z obecnych 270 ton siarki do 350 ton. Aby było to możliwe niezbędne jest dostarczenie tlenu, który zintensyfikuje przerób instalacji Clausa.

„Zastosowanie w tej instalacji tlenu jest dla nas bardzo opłacalne. Decyzja o modernizacji „clausów” do „oxyclausów” została poprzedzona specjalnymi testami produkcji z udziałem tlenu przez firmę Linde. Testy wypadły pozytywnie i rozpoczęły się rozmowy na temat modernizacji z licencjodawcami tych instalacji” – mówi Tadeusz Wróbel z Biura Wsparcia Inżynierskiego Projektu EFRA.

Firma Linde zbuduje w rafinerii wytwórnię tlenu, który trafi do instalacji Clausa. Dzięki temu odbywający się w nich przerób siarkowodoru, w temperaturze ok. 1400°C, będzie bardziej wydajny.

„Produkcję siarki ogranicza ciśnienie w reaktorach termicznych, którego nie możemy już zwiększać. Jednak, gdy w powietrzu dostarczanym do instalacji będzie więcej tlenu (a mniej azotu), to będzie można przerobić więcej wsadu i zwiększyć produkcję siarki” – wyjaśnia Tomasz Klonowski z Biura Inżynieryjnego Produkcji w Grupie LOTOS.

Planowana modernizacja czterech instalacji Clausa w efekcie zintensyfikuje przerób siarkowodoru. Prace polegać będą m.in. na wymianie palników w reaktorach termicznych i dopalaczach oraz podgrzewaczy gazów procesowych. Zmodernizowane będą też dwie instalacje oczyszczania tzw. gazów resztkowych. 

Trzy etapy odsiarczania

Część produktów instalacji koksowania (DCU) powstającej w ramach ciągu technologicznego Projektu EFRA będzie odsiarczanych już na samej instalacji DCU, gdzie w sekcji mycia aminowego będą oczyszczane gazy suche oraz LPG. Frakcja benzynowa trafi na pobliską, nową instalację hydroodsiarczania benzyny – CNHT. Główne produkty koksowania – frakcje napędowe popłyną dwoma strumieniami na instalacje hydrokrakingu MHC oraz hydroodsiarczania – 520, gdzie zostaną przetworzone na paliwa i odsiarczone. Powstały w tych procesach siarkowodór to wsad na instalacje Clausa. Instalacje Clausa będą gotowe do zwiększenia produkcji siarki po postoju remontowym rafinerii wiosną 2017 roku.

Zobacz także: Ekspansja Orlenu na czeskim rynku

Zobacz także: Rosyjski wicepremier: Niskie ceny ropy dotkliwsze od sankcji

Komentarze