Reklama

Ropa

Lotos angażuje się w realizację globalnych celów ONZ

Fot. Lotos
Fot. Lotos

Grupa Lotos znalazła się w gronie 51 polskich firm i instytucji, które podpisały oficjalną deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ. Podczas konferencji przedsiębiorstwa złożyły też konkretne zobowiązania w ramach wybranych celów ONZ.

Grupa Lotos przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ (SDGs). Deklarację podpisała podczas konferencji "Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju - cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich", która odbyła się 5 czerwca w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

W strategii biznesowej Lotos dużą wagę przykładamy do innowacyjności. Ma być ona motorem napędzającym rozwój Spółki a tym samym przyczyniać się do wzrostu gospodarki naszego regionu i kraju. Dlatego podczas konferencji złożyliśmy na ręce Jerzego Kwiecińskiego, wiceministra w Ministerstwie Rozwoju, deklarację wsparcia Celu nr 9 dotyczącego budowania stabilnej infrastruktury, promowania zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspierania innowacyjności. Cel ten chcemy realizować poprzez innowacyjne projekty rozwojowe, z korzyścią dla naszego otoczenia społecznego i biznesowego” – powiedział Jarosław Kawula, wiceprezes Grupy Lotos ds. produkcji, który podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju złożył podpis pod deklaracją partnerstwa. Jako przykład realizacji tego celu Grupa Lotos wskazała Projekt EFRA.

Zobacz także: Wiceprezes Lotosu dla Energetyka24: EFRA umożliwi nam ekspansję za granicę [ROZMOWA]

Ministerstwo Rozwoju zostało krajowym koordynatorem wdrażania Rezolucji ONZ: „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, przyjętej w 2015 roku przez 193 państwa. Agenda obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz 169 zadań. Kluczowa dla osiągnięcia celów rozwojowych, zarówno Agendy 2030, jak i Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (przyjętej przez polski rząd w lutym 2017 r.) jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Bardzo istotne jest również budowanie partnerstw na rzecz wspólnych inicjatyw.

kn/Lotos

Reklama

Komentarze

    Reklama