Reklama

Górnictwo

KWK "Anna" trafiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Dziś, 31 marca podpisana została umowa pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Kompanią Węglową S.A. dotycząca nieodpłatnego nabycia przez SRK KWK „Anna”. 

17 marca KWK „Anna” została formalnie wydzielona z kopalni „Rydułtowy- Anna”. 21 marca Zarząd SRK podjął uchwałę o zamiarze nieodpłatnego jej nabycia. Decyzję pozytywnie zaopiniowała Rada Nadzorcza Spółki (23 marca), a następnie zgodę na transakcję wraził Minister Energii.

W ramach nieodpłatnego nabycia SRK przejęła w użytkowanie wieczyste grunty Skarbu Państwa (blisko 76 ha), własność budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na tym terenie. W ramach transakcji SRK przejmuje też wyrobiska i budowle na dole kopalni, maszyny, urządzenia, środki trwałe, niskocenne, sprzęt informatyczny.

Z chwilą nabycia SRK S.A. przejmuje prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Kompanię Węglową umów, ale jedynie tych, które są niezbędne do prowadzenia likwidacji zakładu górniczego oraz zobowiązania z tytułu szkód górniczych wynikających z działalności KWK „Anna”.

SRK wstąpiła także, w trybie art 231, w stosunki pracy z ok. 1300 pracownikami. Przejęła również obowiązek wypłaty rent wyrównawczych dla byłych pracowników KWK „Anna”.

Jednocześnie Spółka Restrukturyzacji Kopalń zawarła z Kompanią Węglową umowę o współpracy, która obowiązywać będzie do połowy 2017 roku.

Konieczność jej zawarcia wynika z planów Kompanii Węglowej, która zamierza eksploatować ścianę zlokalizowaną na granicy obszarów górniczych wydzielonych kopalń. Ze względu na te prace likwidacja, rozumiana jako zasypanie szybów, nastąpi nie wcześniej niż w połowie 2017 roku.

SRK S.A. będzie likwidować kopalnię „Anna” w oparciu o plan ruchu likwidowanej kopalni (musi być zatwierdzony przez miejscowy urząd górniczy) oraz program i plan likwidacji, który wymaga akceptacji Ministra Energii. 

Zobacz także: Rząd nie chce odbierać świadczeń górnikom

Zobacz także: W 2018 roku ruszy budowa kopalni "Jan Karski"

Reklama

Komentarze

    Reklama