Kwiecień na TGE: bardzo dobre wyniki gazu ziemnego i energii elektrycznej

7 maja 2021, 13:34
4723733946_19c5540ffe_k
Fot. Herry Lawford / Flickr
Energetyka24
Energetyka24

Kwiecień na TGE był kolejnym miesiącem, w którym zanotowano wysokie wolumeny na rynkach spot energii elektrycznej i gazu ziemnego. Na rynku spot gazu ziemnego obroty wzrosły r/r aż o 73,7 proc., a na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej były one bliskie rekordowego poziomu 250 GWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2021 roku 11 848 028 MWh, co oznacza spadek o 51,8 proc. w stosunku do kwietnia 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu br. na poziomie 276,20 zł/MWh i jest to spadek o 1,43 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w kwietniu 308,17 zł/MWh, co stanowi wzrost o 14,25 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2021 r.

Reklama
Reklama

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu transakcje o wolumenie 8 688 193 MWh. Oznacza to spadek r/r o 37,2 proc. W kwietniu obroty na rynku spot gazu ziemnego wzrosły r/r aż o 73,7 proc. W tym samym okresie doszło także do spadku obrotów na rynku terminowym o 57,0 proc., czego skutkiem był spadek łącznych obrotów gazem.Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w kwietniu 104,70 zł/MWh i jest to wzrost o 11,43 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w kwietniu 96,57 zł/MWh, czyli o 3,80 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w kwietniu 1 959 233 MWh, co stanowi spadek r/r o 11,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 148,97 zł/MWh i oznacza to wzrost o 1,41 zł/MWh względem marca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w kwietniu o 25,1 proc. r/r, do poziomu 12 266 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 919,55 zł/toe (wzrost względem marca br. o 4,14 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 902 751 MWh, co stanowi spadek o 4,8 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w kwietniu 0,92 zł/MWh i jest to spadek w stosunku do marca br. o 0,05 zł/MWh. (TGE)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24