Reklama

Portal o energetyce

Kurtyka: Stawiamy na innowacje w energetyce

Szanse i zagrożenia przed jakimi staje sektor energii, a także możliwe kierunki rozwoju polityki energetycznej w Polsce oraz UE to główne tematy konferencji „Polityka energetyczna UE - filary i perspektywa rozwoju” w której 25 kwietnia 2016 r. udział wziął wiceminister energii Michał Kurtyka. 

Podsekretarz stanu w ME odniósł się do dyskusji toczącej się wokół przyszłości polityki energetycznej na forum UE i modeli obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich. Podkreślił, że Ministerstwo Energii poszukując efektywnych rozwiązań w tym obszarze z uwagą odnosi się do doświadczeń naszych europejskich partnerów. "Trudno dziś mówić o uniwersalnej ścieżce prowadzącej do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych w ramach zobowiązań krajowych, która byłaby wspólna dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej" – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że punktem wyjścia do dyskusji na ten temat powinno być określenie warunków brzegowych proponowanych zmian. "Powinny one uwzględniać zarówno polską strukturę wytwarzania energii, stan techniczny krajowego systemu przesyłowego, uwarunkowania geograficzne i geopolityczne jak również stan dojrzałości rozwoju technologii i ograniczenia techniczne" – ocenił. 

Wiceminister Kurtyka dodał również, że w Ministerstwie Energii trwają prace nad polityką energetyczną do 2050 roku. Jej istotnym elementem mają być m.in. innowacje w sektorze energetycznym. "Musimy łączyć wysoką sprawność, elastyczność, parametry środowiskowe z realnym efektem gospodarczym: produkcją energii, zwłaszcza w kogeneracji, obniżeniem niskiej emisji, zwłaszcza w małych miejscowościach" – powiedział. "Ważne będą również alternatywne możliwości wykorzystania węgla, np. poprzez zgazowanie" - dodał. Zaznaczył, że istotne w tym kontekście jest również wzmocnienie otoczenia regulacyjnego sektora energii.

Zobacz także: Tauron usprawnia proces dystrybucji energii elektrycznej

Zobacz także: Fortum wbuduje nową elektrociepłownię w Zabrzu

Komentarze