Reklama

Portal o energetyce

Kurtyka: Rozwój krajowej energetyki zależny od globalnych trendów

Podczas konferencji „Polska energia w Europie. Wyzwania modernizacyjne” wiceminister energii Michał Kurtyka wyraził pogląd, że kierunki polityki energetycznej muszą być kształtowane w odniesieniu do globalnych trendów w rozwoju energetyki oraz wyzwań gospodarczych i technologicznych przed jakim stają dziś Polska i Europa.

Rozwój tego sektora ma wpływ na wiele innych obszarów gospodarki (…) Stanowi on m.in. integralną część polityki przemysłowej i ma znaczący wpływ na kształtowanie się wzrostu gospodarczego” - mówił wiceminister podczas spotkania zorganizowanego przez Forum Analiz Energetycznych oraz Konfederację Lewiatan.

W jego opinii istotne dla rozwoju polskiej energetyki są również procesy o charakterze makroekonomicznym. Wśród najważniejszych wyzwań jakie stoją przed polskim sektorem energetycznym Michał Kurtyka wymienił m.in. konieczność zapewnienia powszechnej dostępności energii elektrycznej i gazowej oraz zagwarantowanie niskich cen energii dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorców: „Bezpieczeństwo dostaw energii to dziś nie tylko przedmiot debat eksperckich lecz problem który ma znaczenie dla codziennego życia nas wszystkich”

Za najważniejsze zadania stojące przed Ministerstwem Energii w kontekście realizowania polityki energetycznej uznał m.in. kształtowanie bodźców inwestycyjnych w obszarze energetyki, dostosowanie obowiązujących rozwiązań prawnych do zmian technologicznych w zakresie pozyskiwania energii oraz rozwoju nowoczesnych modeli biznesowych w tym obszarze: „Budowa skutecznej strategii energetycznej państwa wymaga również dialogu z przedstawicielami przedsiębiorców i partnerami społecznymi” – dodał podsekretarz stanu w ME.

Zobacz także: Grupa Tauron kontynuuje zmiany w strukturze organizacyjnej

Zobacz także: Krzysztof Tchórzewski obejmie nadzór nad elektroenergetyką

Komentarze