Reklama

Portal o energetyce

Kurtyka: Polska prowadzi aktywną politykę energetyczną

Fot. me.gov.pl
Fot. me.gov.pl

Polska po raz pierwszy była gospodarzem posiedzeń Rady Zarządzającej, Międzynarodowej Grupy Wsparcia oraz Komitetu Doradczego Przemysłu, organów Międzynarodowego Forum Energetycznego. Spotkania odbyły się w dniach 25-26 kwietnia 2017 r. w Warszawie. W jednym z nich wziął udział podsekretarz stanu Michał Kurtyka.

Wiceminister Kurtyka podczas sesji podkreślił, że Polska prowadzi aktywną politykę energetyczną i ma możliwość dyskusji z partnerami zagranicznymi dzięki uczestnictwu w pracach Międzynarodowego Forum Energetycznego „Polski rząd podejmuje wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dlatego prowadzi politykę, która zmierza do dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej oraz gazu ziemnego do Polski. Efektem naszych działań są dostawy ropy naftowej m.in. z Arabii Saudyjskiej, Iraku i Iranu” – powiedział wiceminister.

Dyskusja koncentrowała się wokół bieżącej sytuacji na światowych rynkach ropy naftowej. W posiedzeniach wzięli udział przedstawiciele 26 państw członkowskich Rady Wykonawczej Międzynarodowego Forum Energetycznego (International Energy Forum – IEF) oraz Sekretariatu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA) i Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową (Organization of the Petroleum Exporting Countries – OPEC). Polska od 2016 r. jest niestałym (rotacyjnym) członkiem Rady Wykonawczej (najważniejszego organu organizacji, w skład którego wchodzą przedstawiciele 31 państw) w kadencji 2016-2018.

Zobacz także: Szef MAE i Kurtyka o problemach polskiej energetyki

***

Międzynarodowe Forum Energetyczne (International Energy Forum) to porozumienie pomiędzy państwami eksporterami, importerami oraz pełniącymi funkcje tranzytowe ropy naftowej z siedzibą w Rijadzie (Arabia Saudyjska).

Głównymi celem IEF jest prowadzenie stałego dialogu pomiędzy producentami i konsumentami surowców energetycznych oraz zapewnienie większej przejrzystości rynków energetycznych.

IEF funkcjonuje na podstawie Karty IEF, która została podpisana przez sygnatariuszy 22 lutego 2011 r. w Rijadzie. Podpisanie Karty IEF miało na celu ustabilizowanie organizacyjne IEF funkcjonującego od 1991 r. i stanowiącego nieformalne gremium współpracy państw – producentów i konsumentów ropy naftowej. Obecnie IEF liczy 72 państwa.

kn / Ministerstwo Energii

Reklama

Komentarze

    Reklama