Górnictwo

Kurtyka: Polska liderem rozwoju czystych technologii węglowych

  • Fot. orlenupstream.pl

Możliwości wykorzystania węgla w efektywny gospodarczo i energetycznie sposób oraz perspektywy rozwoju czystych technologii węglowych w Polsce i na świecie to główne tematy odbywającej się w Warszawie konferencji World Clean Coal Conference. W inauguracji wydarzenia 20 kwietnia 2016 r. udział wziął podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka.  

Wiceminister Kurtyka podkreślił, że Polska ma szansę na odegranie roli europejskiego lidera w zakresie czystych technologii węglowych. "Ich umiejętne wykorzystanie pozwoli m.in. na zachowanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa energetycznego opartego na krajowych zasobach paliw" - powiedział. Dodał, że wpłynie to również na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska. 

Wiceszef resortu energii zaznaczył, że rozwój tego obszaru będzie wymagał współpracy wszystkich zainteresowanych stron. "To czy Polska wykorzysta szansę na umocnienie pozycji czystych technologii węglowych na rynku europejskim w dużej mierze zależy od wykorzystania potencjału współpracy sektorów nauki i przemysłu" – ocenił. Podkreślił, że ma to również istotne znacznie dla utrzymania wzrostu gospodarczego Polski i rozbudowy nowoczesnej infrastruktury energetycznej w kraju.

Zobacz także: Enea zakończyła inwestycję wartą 11,5 mln zł

Zobacz także: Polsko-koreańska współpraca w sektorze energetycznym

Komentarze