Reklama

Portal o energetyce

Krzysztof Tchórzewski spotkał się z ambasadorem Indonezji

Perspektywy współpracy w sektorze energetycznym oraz wymiana doświadczeń w zakresie kształtowania polityki państwa w tym obszarze to główne tematy rozmów ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z ambasadorem Indonezji w Polsce Peterem F. Gontha. W spotkaniu, które odbyło się 21 stycznia 2016 r. w Warszawie, udział wziął również podsekretarz stanu w ME Michał Kurtyka.

Minister Tchórzewski podkreślił, że Indonezja to jeden z perspektywicznych partnerów Polski w obszarze energetyki: „Odgrywa ważną rolę jako regionalny dostawca węgla na rynkach azjatyckich. Jest również znaczącym konsumentem tradycyjnej biomasy (…) To stwarza możliwości zacieśnienia współpracy – podkreślił. Ponadto zaznaczył, że współdziałanie jest również możliwe w obszarze rozwoju technologii energetycznych.

Szef resortu energii przypomniał, że Polska posiada rozwinięty sektor górniczy, w tym również przemysł maszyn i urządzeń górniczych: „Polscy producenci  działający w tym obszarze są rozpoznawalni na światowych rynkach, a ich produkty cieszą się zasłużoną renomą (…) Dlatego chcemy wspierać ich w rozwijaniu działalności na zagranicznych rynkach, również w Indonezji” – zaznaczył Krzysztof Tchórzewski.

Zobacz także: Baca-Pogorzelska: Górnictwo nie musi być państwowe

Zobacz także: Otłowski: polskie inwestycje w Iranie nie będą imponujące

Komentarze