Reklama

Gaz

Konsultacje ws. Regionalnego Planu Inwestycyjnego Gazu w Europie Środkowo-Wschodniej

Fot. Travis / Flickr.com
Fot. Travis / Flickr.com

GAZ-SYSTEM, wraz z Operatorami Systemów Przesyłowych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przygotował  Regionalny Plan Inwestycyjny Gazu w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE GRIP 2017), który zawiera szczegółowe informacje na temat planowanych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Plan regionalny został opracowany zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

Trzecia edycja planu regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej jest ściśle powiązana z dziesięcioletnim planem rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym 2017 (TYNDP 2017). CEE GRIP 2017 uzupełnia TYNDP 2017, przekazując szczegółowe informacje w ujęciu regionalnym na temat scenariuszy dostaw gazu ziemnego, integracji rynków i bezpieczeństwa dostaw gazu. W CEE GRIP 2017 szczególny nacisk położono na:

• rozwój infrastruktury gazu ziemnego w regionie CEE;

• szczegółowe analizy możliwości rozwoju infrastruktury pod kątem zapewnienia  bezpieczeństwa dostaw i integracji rynkowej;

• opracowanie regionalnego podejścia do scenariuszy dostaw gazu i zapotrzebowania na paliwo gazowe;

• analizę współczynnika N-1 dla regionu CEE w perspektywie najbliższych 10 lat;

• potencjał rozwoju gazu ziemnego w sektorze transportowym.

Zobacz także: PSG i Gaz-System uporządkują infrastrukturę gazową

GAZ-SYSTEM zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach dotyczących CEE GRIP 2017 oraz do uczestnictwa w dedykowanych warsztatach, które odbędą się 20 czerwca 2017 roku w Pradze (adres: Na Pankráci 125, Praga 4, od godz. 14).

Uwagi do raportu oraz wnioski rejestracyjne na warsztaty powinny zostać przesłane do 9 czerwca 2017 r. na następujący adres mailowy: [email protected] (osoba kontaktowa: Zuzana Procházková).

CEE GRIP 2017, wraz z załącznikami, jest dostępny na stronie internetowej GAZ-SYSTEMoraz ENTSOG.

 kn/Gaz-System

Komentarze