• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Konrad Purchała Przewodniczącym Komitetu Rynku w ENTSO-E

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Konrad Purchała, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w PSE, podczas posiedzenia  Walnego Zgromadzenia ENTSO-E w dniu 30 marca 2017 r., został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Rynku w ENTSO-E.

Komitet Rynku (ENTSO-E Market Committee) zajmuje się wypracowywaniem rozwiązań europejskiego rynku energii elektrycznej poprzez aktywne wspieranie harmonizacji i integracji rynku, przy jednoczesnym poszanowaniu bezpieczeństwa dostaw i  efektywnego wykorzystania zasobów. Komitet  Rynku promuje również solidne ramy ekonomiczne dla europejskich OSP.

„Uzyskanie nominacji do pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Rynku jest osobistym sukcesem dyrektora Konrada Purchały, będącym wyrazem uznania dla jego ogromnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Jest to także sukces biznesowy PSE – pełnienie ważnych funkcji przez pracowników naszej Spółki w organizacjach międzynarodowych wzmacnia pozycję polskiego operatora systemu przesyłowego na arenie międzynarodowej”– podkreślił Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.

Zobacz także: KE: będą nowe regulacje rynku energii elektrycznej. Zmiany uderzą w Polskę?

Konrad Purchała związany jest z PSE od 2009 roku. Odpowiada za rozwój europejskiego rynku energii oraz projekty integracyjne we wszystkich segmentach rynkowych.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity)  jest organizacją zrzeszającą 43 Operatorów Systemów Przesyłowych z 36 krajów. Funkcjonuje od grudnia 2008 r., a od 3 marca 2011 r. działa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z 13 lipca 2009 r. w  sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do trans granicznej wymiany energii elektrycznej i  uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.

Celem ENTSO-E jest promowanie niezawodnej pracy, optymalne zarządzanie oraz zrównoważony rozwój paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz zaspokojenia potrzeb wewnętrznego rynku energii. Jako jedyna organizacja zrzeszająca operatorów systemów przesyłowych zajmuje spójne stanowiska oraz reprezentuje operatorów wobec interesariuszy, w tym instytucji i organów Unii Europejskiej oraz  wobec Agencji do Spraw Współpracy Regulatorów Energii (ACER).

Komentarze