Reklama

Elektroenergetyka

Komisja ds. UE: unijne plany dla rynku energii niezgodne z zasadą pomocniczości

Fot. Piotr Drabik / Flickr
Fot. Piotr Drabik / Flickr

Podczas dzisiejszego posiedzenia parlamentarnej Komisji do spraw Unii Europejskiej odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały uznającej projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej za niezgodny z unijną zasadą pomocniczości.

Zasada pomocniczości zapisana jest w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Stanowi ona, że UE nie będzie interweniować w sprawach, które mogą zostać skutecznie uregulowane przez państwa członkowskie. Polscy parlamentarzyści uznali, że przygotowywane przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenie narusza wyżej opisaną zasadę, gdyż rozwiązania w nim przewidziane nie zapewniają osiągnięcia celów w sposób lepszy niż działania poszczególnych państw członkowskich.

Polski Sejm zwrócił uwagę m.in. na podejmowanie na poziomie unijnym wiążących dla państw członkowskich decyzji w zakresie budowy połączeń transgranicznych. W ocenie parlamentarzystów, zmieniałoby to strukturę ogólną dostaw energii z produkcji krajowej na import, co stwarzałoby wiele wątpliwości dotyczących chociażby efektywności ekonomicznej.

Zobacz także: KE będzie wspierać regiony zamykające kopalnie

Zastrzeżenia posłów wzbudził również zakaz budowy rynku dwutowarowego, którego zastosowaniem interesuje się Polska. Zamiast tego kształtu rynku mocy, unijne rozporządzenie stawia na import energii z pozostałych państw członkowskich.

Komisja zauważyła, że planowane wprowadzenie limitu emisji dwutlenku węgla dla jednostek uczestniczących w rynku dwutowarowym również stoi w sprzeczności z zasadą pomocniczości. Parlamentarzyści stwierdzili, że utrzymanie tego limitu będzie prowadzić do praktycznego wykluczenia najbardziej ekonomicznych i elastycznych środków służących rozwiązaniu problemu braku mocy wytwórczych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej jest częścią tzw. pakietu zimowego, czyli zestawu regulacji przedstawionego przez Komisję Europejską w 2016 roku, który ma na celu m.in. odejście od subsydiowania węgla, zmniejszenie emisji CO2 i zwiększenie efektywności energetycznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama