Reklama

Gaz

Kolejny odcinek Korytarza Północ-Południe uzyskał unijne dofinansowanie

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Ponad 73 mln zł ze środków Unii Europejskiej pozyskał Gaz-System na budowę gazociągu „Czeszów-Kiełczów”. Nowy gazociąg jest elementem rozbudowy systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku oraz założonego programu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Stanowi także element gazowego Korytarza Północ–Południe, wpływającego na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Spółka Gaz-System podpisała z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym (Instytucją Wdrażającą) kolejną umowę na dofinansowanie projektu „Gazociąg Czeszów-Kiełczów”. Obejmuje on budowę nowego gazociągu Czeszów - Kiełczów o średnicy 1000 mm i długości ok. 33 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zobacz także: Krótka historia pewnego gazoportu [KOMENTARZ]

Nowy gazociąg zostanie ułożony wzdłuż istniejącego gazociągu o średnicy 500 mm relacji Czeszów – Kiełczów na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach trzebnickim (gmina Zawonia) oraz wrocławskim (gmina Długołęka). 

Z umowy o dofinansowanie zostały wyłączone wydatki na przygotowanie projektu, które zostały zrefundowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zostały natomiast włączone wydatki na odszkodowania dla właścicieli gruntów. Szacunkowa wartość inwestycji to 132 mln zł.

Dofinansowanie zostało przyznane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. W 2016 roku Gaz-System otrzymał łącznie na realizację swoich projektów ponad miliard złotych dofinansowania z Unii Europejskiej

Zobacz także: Wiceprezes Gaz-System dla Energetyka24: Do końca października "konkretne oferty" na Baltic Pipe

Komentarze