Reklama

Elektroenergetyka

KNF zatwierdziła zasadę uznaniowości na Towarowej Giełdzie Energii

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W dniu 15 grudnia 2017 r. KNF zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych TGE, w szczególności dotyczące wprowadzenia zasady uznaniowości, która obowiązywać będzie od 29 grudnia br. w sferze transakcji kontraktami terminowymi zarówno na energię elektryczną, jak i gaz.

Uznaniowość jest cechą wyróżniającą nowy rodzaj platformy obrotu, tzw. zorganizowaną platformę obrotu (Organised Trading Facility – OTF), zdefiniowaną w Dyrektywie MiFID II.
W OTF docelowo ma zostać przekształcony funkcjonujący obecnie w strukturach TGE Rynek Terminowy Towarowy, a wprowadzenie zasady uznaniowości na RTT jest pierwszym krokiem na tej drodze.

Zobacz także: Nadchodzi unijny pakiet regulacyjny MIFID II, czyli ciekawe czasy dla handlu energią [ANALIZA]

Uznaniowość polegać będzie na wprowadzaniu ograniczenia maksymalnej wielkości wolumenu w pojedynczym zleceniu (kupna i sprzedaży), które może być złożone dla danego instrumentu terminowego. Limitowanie wielkości zlecenia nastąpi wówczas, gdy przez dwie kolejne sesje dla danej serii kontraktów terminowych utrzymywać się będzie niska płynność obrotu przy dużej skali niezrealizowanych zleceń w porównaniu do okresu referencyjnego. Włączanie ograniczenia (wprowadzanie limitu) będzie zawsze następować na poziomie danej serii kontraktów terminowych oddzielnie.

Limit ten zostanie wyznaczony przez TGE na bazie danych historycznych z tzw. okresu referencyjnego.  Decyzję o wprowadzeniu ograniczenia Giełda będzie podejmowała w oparciu o badanie przeprowadzane codziennie po zakończeniu sesji dla każdej serii kontraktów terminowych, w zakresie 3 parametrów: 

-       średniego dziennego wolumenu zawartych transakcji;

-       średniego dziennego wolumenu niezrealizowanych zleceń kupna;

-       średniego dziennego wolumenu niezrealizowanych zleceń sprzedaży.

Badanie obejmie porównanie wyznaczonych wielkości z danymi referencyjnymi (historycznymi).

Wyłączenie zasady uznaniowości nastąpi wówczas, gdy przez dwie kolejne sesje,
po jej włączeniu, poprawi się płynność oraz wzrośnie skala zrealizowanych zleceń dla danej serii kontraktów.

Informacje o wielkości limitu obowiązującego dla danego kontraktu terminowego (lub grupy) oraz włączeniu/wyłączeniu uznaniowości dla danej serii kontraktów terminowych
będą oddzielnie podawane przez TGE do publicznej wiadomości.

Zobacz także: Prezes TGE dla Energetyka24: polska giełda wyznacznikiem dla regionu

kn/TGE

Reklama

Komentarze

    Reklama