Reklama

Klimat

Zmiany w rejestrze uwalniania i transferu zanieczyszczeń

Fot. gov.pl
Fot. gov.pl

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w ustawach o ochronie środowiska i zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych, dostosowujący polskie prawo do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Według CIR, nowe rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia liczby dokumentów przekazywanych do KE. Proponowane zmiany dotyczą także kar pieniężnych nakładanych na prowadzących instalację.

W projekcie m.in. wprowadza się obowiązek przekazywania, w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona jest instalacja emitująca zanieczyszczenia z przekroczeniem progów wydajności. Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Proponuje się wprowadzić nowe sankcje administracyjne dla prowadzących instalację. Kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł będzie mogła być nakładana za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu. Kara może zostać nałożona za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów.

Reklama
Reklama

Zmniejszono z 25 tys. zł na przedział od 500 do 5 tys. zł wysokość administracyjnej kary pieniężnej, wymierzanej w zależności od wagi naruszenia.

Projekt reguluje też kwestie przepływu informacji i danych pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ministrem właściwym do spraw klimatu i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, potrzebnych do sporządzenia i przekazania sprawozdań

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama