Reklama

Wiadomości

W 2023 r. emisje gazów cieplarnianych w UE spadają przy wzroście PKB

Autor. Unsplash

W I kwartale 2023 r. emisje gazów cieplarnianych w gospodarce Unii Europejskiej wyniosły ogółem 941 mln ton ekwiwalentu CO2, co oznacza spadek o 2,9 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem 2022 r. (969 mln ton ekwiwalentu CO2). Spadek ten nastąpił jednocześnie ze wzrostem PKB UE w I kwartale 2023 r. o 1,2 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2022 r.

Reklama

W I kwartale 2023 r. sektorami europejskiej gospodarki odpowiedzialnymi za większość emisji gazów cieplarnianych były: gospodarstwa domowe (24 proc.), produkcja (20 proc.), energia elektryczna i zaopatrzenie w gaz (19 proc.), rolnictwo (13 proc.), transport i składowanie (10 proc.).

Reklama

Dane pokazują, że w porównaniu z I kwartałem 2022 r. emisje spadły w pięciu z dziewięciu sektorów gospodarki. Największy spadek odnotowano w kategorii zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz" (-12,3 proc.). Głównym sektorem, w którym nastąpił z kolei wzrost emisji, był transport i magazynowanie (+7,2 proc.).

Czytaj też

Emisje w I kwartale 2023 r. spadły niemal we wszystkich krajach UE w porównaniu z I kwartałem 2022 r., z wyjątkiem Irlandii (+9,1 proc.), Łotwy (+7,5 proc.), Słowacji (+1,9 proc.), Danii (+1,7 proc. ) Szwecja (+1,6 proc.) i Finlandia (0,3 proc.).

Reklama

Największe redukcje emisji gazów cieplarnianych odnotowano w Bułgarii (-15,2 proc.), Estonii (-14,7 proc.) i Słowenii (-9,6 proc.). W Polsce emisje spadły o ok. 5 proc.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama