• Partner główny
    Logo Orlen

Wiadomości

UE wydała na klimat o 72 miliardy euro mniej, niż deklaruje

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Pexels.clm

Wydatki na działania w dziedzinie klimatu w budżecie UE na lata 2014-2020 "nie były tak wysokie, jak podawano" w oficjalnych dokumentach - stwierdził Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) w sprawozdaniu.

Trybunał stwierdził, że Unia Europejska nie osiągnęła celu, jakim było przeznaczenie co najmniej 20 proc. budżetu na działania w dziedzinie klimatu. Zabrakło ok. siedem punktów procentowych.

Komisja Europejska, która zarządza i wykonuje budżet UE, podała wcześniej, że w okresie budżetowym 2014-2020 na działania w dziedzinie klimatu wydano 216 mld euro. W rzeczywistości wydatki na działania na rzecz klimatu stanowiły raczej około 13% budżetu UE - czyli 144 mld euro - niż zgłoszone 20%, jak ustalił ETO.

Czytaj też

"Nie wszystkie zgłoszone w budżecie UE wydatki związane z klimatem były rzeczywiście związane z działaniami na rzecz klimatu" - powiedziała Joëlle Elvinger, członkini ETO, która kierowała kontrolą. Bieżące raportowanie odbywa się "przed faktycznym wydaniem środków", co oznacza, że liczby są "zawyżone przez niewykorzystane lub niewydane środki" - powiedziała Elvinger dziennikarzom podczas dzisiejszego briefingu prasowego.

Co więcej, "metodologia śledzenia wydatków na klimat uwzględnia jedynie potencjalny pozytywny wpływ na klimat, a nie śledzi potencjalnego negatywnego wpływu środków, które służą innym celom UE" - dodała. Podając jako przykład rolnictwo ekologiczne, Elvinger stwierdziła, że dane Komisji nie uwzględniają potencjalnych wad, takich jak spadek wydajności rolnictwa i wzrost importu zbóż z krajów o mniej rygorystycznych zasadach ochrony środowiska.

Według ECA to właśnie w polityce rolnej wydatki na klimat są najbardziej zawyżone - o prawie 60 mld euro. Podobnie, zdaniem kontrolerów, zawyżony jest również wkład w ochronę klimatu wydatków w takich dziedzinach jak transport kolejowy, energia elektryczna i biomasa.

W swoim raporcie ETO zawarł kilka zaleceń mających na celu lepsze powiązanie wydatków UE z jej celami w zakresie klimatu i energii. Wśród nich znajduje się zalecenie, aby Komisja uzasadniła znaczenie dla klimatu finansowania w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), która stanowi około 40% wszystkich wydatków UE.

Komentarze