• Partner główny
    Logo Orlen

Wiadomości

Rząd planuje zniesienie Pełnomcnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej

Fot. Pixabay

Do Rady Ministrów wpłynął projekt ws. zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

Wnioskodawcą projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak można przeczytać w wykazie, „po dokonaniu analizy zadań, które zostały przypisane dla (...) działu administracji rządowej, należy stwierdzić, że obejmują one zakres zadań wskazanych do realizacji przez pełnomocnika rządu do spraw polityki klimatycznej".

Potrzeba wprowadzania zmian wynika także z doświadczeń dotychczasowej działalności pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej oraz rekomendacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W wykazie podkreślona jest konieczność ograniczenia liczby ciał doradczych i ministrów, w związku z czym proponuje się zniesienie tego pełnomocnika oraz uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw polityki klimatycznej.

Komentarze