Reklama

Wiadomości

Niesubordynacja ws. NRL może kosztować austriacką minister stanowisko. W Polsce to głosowanie przeszło bez echa

Autor. Flickr / Klimaschutzministerium

Austriacka minister środowiska Leonore Gewisser zignorowała zalecenia centroprawicowego kanclerza Karla Nehammera i zagłosowała w Luksemburgu za przyjęciem Nature Restoration Law (NRL). Po jej decyzji w koalicji rządowej zawrzało, a minister za swoją niesubordynację może teraz zapłacić najwyższą polityczną cenę.

Dziś w Luksemburgu Rada Unii Europejskiej, złożona z odpowiednich ministrów z krajów członkowskich, większością głosów przyjęła Nature Restoration Law (NRL) – prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych, zgodnie z którym do 2030 r. należy odbudować przynajmniej 30 proc. siedlisk (lasów, łąk, terenów podmokłych, rzek i jezior) znajdujących się w złej kondycji. Do 2040 r. ma to być minimum 60 proc., a do 2050 – 90 proc.

Reklama

Przyjęcie nowych regulacji było możliwe się dzięki wsparciu Słowacji oraz zmianie stanowiska Austrii, co rozpoczęło burzę w koalicji rządzącej. Jak czytamy w komunikacie ÖVP na portalu X, „istnieje podejrzenie, że minister Gewessler, zatwierdzając rozporządzenie, działała niezgodnie z prawem i świadomie wbrew przepisom konstytucji.” Zdaniem władz partii, nikt nie jest ponad prawem.

Sekretarz generalny ÖVP Christian Stocker w rozmowie z mediami zarzucił Gewessler nadużycie stanowiska i zapowiedział konsekwencje wobec niesubordynowanej minister. „Leonore Gewessler stawia się ponad konstytucją, bo nie może pogodzić działania zgodnego z prawem ze swoją zieloną ideologią” – powiedział urzędnik cytowany przez Spigel.

Zdaniem konserwatystów, Gewessler była zobligowana do zagłosowania przeciwko nowym regulacjom, zgodnie ze sprzeciwem austriackich krajów związkowych. Z kolei minister tłumaczy, że nie musiała zagłosować z wytycznymi Wiednia, który niedawno odszedł od konsensusu krajów związkowych i poparł nowe prawo.

Kryzys w koalicji

W odpowiedzi na działanie minister, konserwatywny kanclerz Karl Nehammer zapowiedział wniesienie skargi o unieważnienie głosowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak tłumaczy, głos Gewessler „nie odpowiada woli krajowej i dlatego nie może zostać oddany zgodnie z konstytucją”.

Reklama

Niemiecki Welt przekonuje, minister jest świadoma konsekwencji swoich decyzji, choć jej zdaniem nie ma ku temu podstaw prawnych. „Jestem pewna, że nadszedł czas na przyjęcie tych przepisów” – mówiła w Brukseli Gewessler.

Media wskazują, że obecny spór jest najpoważniejszym od czasu powołania rządu w 2020 roku. To jak zostanie on rozwiązany, może mieć ważne znaczenie przed jesiennymi wyborami w kraju.

Rozkład głosów w Radzie UE przy głosowaniu Nature Restoration Law
Rozkład głosów w Radzie UE przy głosowaniu Nature Restoration Law
Autor. Rada Unii Europejskiej – live stream

Ostatecznie za NRL głosowało 20 państw, przeciw było 6 – w tym Polska, a Belgia wstrzymała się od głosu. Zmiana podejścia Austrii umożliwiła przyjęcie przepisów niewielką większością głosów 20 krajów reprezentujących 66 proc. ludności UE. Próg zatwierdzenia kwalifikowaną większością głosów w Radzie wynosi 65 proc.

Polska za, ale jednak przeciw

Chociaż Ministerstwo Klimatu i Środowiska rekomendowało przyjęcie przepisów, Polska ostatecznie zagłosowała przeciwko. Jak pisze PAP, Paulina Hennig-Kloska powiedziała wcześniej na posiedzeniu ministrów, że Polska nie może poprzeć nowych przepisów m.in. ze względu na to, że wprowadzają nadmierne obciążenia biurokratyczne.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama