Reklama

Wiadomości

Dobre wieści o dziurze ozonowej. Zasklepi się jeszcze za życia wielu z nas

Autor. Pixabay

Dziura ozonowa, czyli zubożenie warstwy ozonowej Ziemi, stopniowo się zmniejsza. Według najnowszego raportu opublikowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych za ok. 40 lat poziomy ozonu wrócą do normy.

Reklama

Jak oznajmiła Organizacja Narodów Zjednoczonych, dziura ozonowa, czyli zubożenie warstwy ozonowej Ziemi, stopniowo się zmniejsza. Dzieje się tak dzięki wysiłkom całej ludzkości, uporządkowanym przez Protokół montrealski, czyli międzynarodowe porozumienie z 1987 roku, które wyeliminowało ze światowej gospodarki szkodliwe dla ozonu freony.

Reklama

Według ustaleń ONZ, spowodowane przez człowieka zubożenie warstwy ozonowe ma zasklepić się w roku 2066. Powrót dziury ozonowej do poziomu z 1980 roku szacowany jest na rok 2040. Organizacja zauważa, że dziura zmniejsza się miarowo od roku 2000, choć zachodzą w tym pewne wahania, warunkowane sytuacją meteorologiczną. Były one widoczne szczególnie w latach 2019-2021.

Czytaj też

Organizacja podkreśla, że podjęta na kanwie Protokołu montrealskiego walka z dziurą ozonową pomogła wyhamować globalne ocieplenie o ok. 0,5 stopnia Celsjusza. Sukces tego procesu daje nadzieję w zmaganiach z antropogeniczną zmianą klimatu.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama